< Tilbage til nyheder

6. november 2017

DER BETALES SKAT I IFU’s FONDE

DR forsøger i en dokumentar mandag aften at skabe tvivl om, hvorvidt der betales skat i IFU’s investering i Tropical Asia Forest Fund. Men fakta er, at der altid i alle IFU’s investeringer betales skat efter gældende regler i udviklingslandene. Nedenstående kan du læse mere om IFU’s skattepolitik og hvordan vi arbejder.

IFU’s formål er gennem kommercielle investeringer i den private sektor at skabe økonomisk vækst og sociale fremskridt i udviklingslande. Udviklingseffekter skabes bl.a. via etablering af job, uddannelse og træning af medarbejdere, indførelse af ny teknologi, høje sociale og miljømæssige standarder, etablering af infrastruktur og betaling af lokale skatter.

IFU har en lang række politikker, som projektselskaberne skal efterleve. Det gælder for eksempel en politik for virksomhedernes samfundsansvar og en skattepolitik.

IFU’s skattepolitik fastslår, at alle selskaber, som IFU investerer i, skal overholde lokale skattelove og betale skat, hvor de har deres økonomiske aktivitet. IFU’s skattepolitik følger de internationale regler i OECD og er helt i overensstemmelse med den danske regerings politik.

Mere end 1 mia. kr. til bæredygtig skovdrift i Sydøstasien

IFU’s skattepolitik gælder også Tropical Asia Forrest Fund (TAFF), hvis formål er at rejse finansiering til bæredygtig skovdrift i Sydøstasien. Fonden er domicileret på Cayman Islands, der lever op til OECD’s regler, og som har indgået en række dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark.

Forvalteren af TAFF er New Forest, der er en velrenommeret australsk skovforvalter. Investorer i TAFF er bl.a. Sampension, Lærernes Pension, to tyske pensionskasser samt IFU’s finske og hollandske søsterorganisationer. Det samlede beløb, der er rejst, er på knap 1,1 mia. kr. TAFF har indtil videre investeret i plantager i Malaysia, Indonesien og Laos. Se mere her

Cayman Islands er ikke valgt for at medvirke til skatteunddragelse. Årsagen er, at når investorer fra flere lande går sammen f.eks. i en fond, så opstår der risiko for, at investorerne bliver beskattet flere gange af deres afkast. Investorerne er derfor nødt til at gå en omvej via et tredjeland for at opnå en skattemæssig situation, som er helt normal og beskytter mod såkaldt dobbeltbeskatning.

Dermed betales der – som i direkte investeringer –  alene skat i de lande, hvor fonden har investeret i konkrete virksomheder – f.eks. Indonesien, samt i de lande hvor investorerne hører hjemme – f.eks. Danmark.

Konsekvensen af ikke at anvende f.eks. Cayman Islands ville derfor være, at udviklingslandene ville gå glip af betydelige investeringer og dermed skatteindtægter.

Der bliver betalt mere end 60 procent i skat

I forbindelse med investeringen i TAFF er der foretaget en uafhængig beregning af den forventede skat, som fondens selskaber skal betale i investeringslandene, og investorerne skal betale i hjemlandene. Et eventuelt afkast på de danske pensionskassers investering vil således samlet blive beskattet med mere end 60 procent før afkastet netto kan sættes ind på danske pensionsopspareres konto.

IFU har indsigt i selskabernes skatteforhold

IFU offentliggør årligt en liste over alle fondens investeringer, der også indeholder oplysninger om i hvilke lande, fondens projektselskaber er domicileret. Oplysninger om TAFF har været tilgængelige på IFU’s hjemmeside siden 2012, og der er derfor intet nyt i det, som DR fortæller i aften.

Derudover offentliggør IFU årligt en samlet opgørelse over de selskabsskatter, som IFU’s projektselskaber rapporterer. I 2015 var den samlede skattebetaling 372 mio. kr. og i 2016 var den 265 mio. kr.

Oplysningerne er baseret på den dokumentation, som IFU kontraktuelt har adgang til, og som for eksempel omfatter eksternt reviderede regnskaber, tilladelser, miljøcertifikater, CSR-rapportering mv.

IFU har samtidig som aktiv investor en løbende dialog med projektselskaberne. Det sker bl.a. som medlem af projektselskabernes bestyrelser eller advisory boards samt via besøg hos selskaberne i udviklingslandene.

IFU har på den baggrund en god indsigt i driften af de virksomheder, som fondene investerer i.