< Tilbage til nyheder

31. oktober 2017

ANDREAS BROGAARD BUHL MEDLEM AF BESTYRELSEN I GLOBAL COMPACT NETWORK DENMARK

På den første generalforsamling i Global Compact Network Denmark blev Andreas Brogaard Buhl valgt til bestyrelsen.

På den første generalforsamling i Global Compact Network Denmark, som blev afholdt den 24. oktober 2017, blev IFU’s Head of Sustainability and Corporate Governance, Andreas Brogaard Buhl, valgt til bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlem ønsker Andreas Brogaard Buhl blandt andet at bidrage til at organisere møder og begivenheder, hvor virksomheder kan arbejde aktivt med sustainability – i praksis, ikke kun i teorien.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Thomas Bustrup, DI, Claus Stig Petersen, NovoZymes, Neel Strøbæk, Rambøll, Flemming Lynge Nielsen, Danfoss, Anne Marie Maeisling, Chr. Hansen, Emilie Juel-Helweg, Pension Danmark, Rasmus skov, Ørsted (Dong Energy).

IFU har været medlem af UN Global Compact siden 2008.

Global Compact Network Denmark skal arbejde med at implementere de 10 principper i UN Global Compact:

Menneskerettigheder:

  • Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
  • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder:

  • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
  • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
  • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
  • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø:

  • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
  • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption:

  • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.