< Tilbage til nyheder

21. august 2017

AFRIKA SKAL FORDOBLE FØDEVAREPRODUKTIONEN

Den afrikanske fødevareproduktion kan slet ikke følge med den dramatiske vækst i befolkningstallet på over en milliard mennesker de næste 35 år, men udenlandske investeringer kan forbedre effektiviteten i landbruget og dermed øge produktionen kraftigt.

Af Hugo Gaarden, Lusaka

FN forventer, at befolkningstallet i Afrika bliver fordoblet i 2050 til godt to milliarder. Mindst halvdelen af den ekstra milliard vil høre til de fattigste, og risikoen er, at sult og underernæring stiger. I dag skønner Verdensbanken, at 900 millioner går sultne eller underernærede i seng hver dag, og omkring halvdelen af dem er afrikanere.

Afrika skal således fordoble sin fødevareproduktion inden for de næste 30 år, hvis det skal lykkes at følge med befolkningsvæksten. Det er en ekstrem svær opgave erkender førende fødevareforskere i Consultative Group on International Agricultural Research. Men danske fødevarevirksomheder og landmænd kan få en afgørende rolle, for de har demonstreret, at f.eks. småbønder kan fordoble produktionen, når de samarbejder med udenlandske virksomheder.

Afrikas uudnyttede potentiale

Afrika har verdens største uudnyttede fødevareressourcer. 50 pct. af verdens uopdyrkede land findes i Afrika. Men i dag brødføder Afrika ikke sig selv. Der er en årlig fødevareimport på ca. 40 milliarder dollar. Det svarer til to tredjedel af de ca. 60 milliarder dollar, som den officielle bistand fra OECD-landene til Afrika beløber sig til. Importen er steget dramatisk siden 2000, og fødevareorganisationen FAO forventer, at importen vil stige til 110 milliarder dollar i 2025, hvis der ikke sker en ændring. I 60’erne var Nigeria selvforsynende. I dag er Afrikas folkerigeste land nettoimportør af fødevarer.

Landbrugssektoren i Afrika har ifølge Verdensbanken en værdi på godt 300 milliarder dollar om året, svarende til 50 pct. af Afrikas økonomi, men potentialet er så stort, at fødevaresektoren kan tredobles til 1000 milliarder dollar i 2030, hvis sektoren udvikles effektivt, mener Verdensbanken.

Fra underudvikling til opkøb og kontraktproduktion

Produktiviteten i Afrikas landbrug er faldet over de seneste 30 år. I årtier har der været under-investeret, og 15-20 pct. af fødevarerne forsvinder som spild. Den afrikanske langbrugssektor består således stadig i dag hovedsageligt af småbønder, der har én eller et par tønder land, og mindre end en tredjedel af den landbrugsegnede jord i Afrika er opdyrket.  Det betyder f.eks. at kornproduktionen i Afrika syd for Sahara er på 1,3 ton pr. hektar mod mere end 3 ton i Asien, Sydamerika og Østeuropa.

Underudviklingen hænger sammen med en general svag økonomisk udvikling. Siden 1980 er bruttonationalproduktet pr. indbygger i Afrika kun vokset tre gange, mens der er sket en 20-dobling i Sydøstasien og en 27-dobling i Kina.

Underudvikling af landbruget og det store potentiale har ført til massive opkøb fra især arabisk og kinesisk side, om end kineserne ikke har købt så meget landbrugsjord, som de første rapporter indikerede. Til gengæld sker der en betydelig kontraktproduktion fra kinesisk side, og det er den strategi en række danske virksomheder også anvender – fra kaffe over landbrug til fiskeopdræt. De træner småbønder i bedre dyrkningsmetoder, og de sikrer dem afsætning til bedre priser. Det afrikanske fødevareunderskud kan altså udlignes uden at ødelægge den eksisterende landbrugsstruktur, og det er fødevarer, der satses på i dag, også fra international side, og ikke ”cash-crops” som f.eks. bomuld på gigantiske plantager.

Danske fødevarevirksomheder og landmænd kan få en afgørende rolle

Det interessante er, at netop den danske fødevaresektor kan få stor betydning. Flere danske fødevarevirksomheder har vist, at de kan fordoble f.eks. småbønders produktion, når der sker en sammenkobling til globale virksomheder, uanset om produktionen er til eksport eller hjemmemarkedet. Mere end nogensinde lægger udenlandske virksomheder vægt på at sikre kontrol med hele værdikæden, og dét gavner netop de lokale producenter. Men også store udenlandskejede landbrug har kunnet skabe en massiv forbedring.

Den danske producent af fiskefoder, Aller-Aqua, som IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande har investeret i, har i Zambia et partnerskab med en af Afrikas tre største fiskefarme, Yalelo. Bestyrelsesformanden i Yalelo, finansmanden Adam Taylor, siger, at fødevaresektoren er blevet overset af investorer de seneste årtier, men nu venter han en eksplosiv udvikling, fordi fødevarer kan give et bedre afkast end teknologiinvesteringer. Det skyldes bl.a., at fødevaresektoren, herunder småbønder, kan drage fordel af kommunikationsteknologien, der udbredes kraftigere i Afrika end i Europa.

Der er hos småbønder, lokale politikere og udenlandske virksomheder en voksende forståelse for nye samarbejdsmodeller i hele værdikæden, siger Adam Taylor.

I Afrika er der ingen tradition for at koble værdikæden sammen efter det danske princip ”fra jord til bord”, men det sker altså nu, godt hjulpet af flere danske virksomheder, der er blevet first movers.