INVESTER MED IFU

  HVEM KAN IFU INVESTERE MED?

  IFU kan investere med alle danske virksomheder

  Alle virksomheder kan gøre brug af IFU’s ydelser. Der er dog nogle forudsætninger, der skal opfyldes, bl.a. at:

  • Der skal skabes udvikling i investeringslandet
  • Det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  • Investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i.

  Se desuden liste over uønskede produktområder, som IFU ikke kan medfinansiere.

  HVILKE LANDE KAN IFU OG IFU MANAGED FUNDS INVESTERE I?

  IFU og IFU managed funds kan investere i 146 lande i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa

  IFU

  IFU kan investere i alle lande anført på OECD’s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.

  Mindst 50 procent af IFUs investeringer, målt over en glidende 3-års periode, skal foretages i værtslande med en bruttonationalindkomst pr. indbygger, der er under 80 procent af Verdensbankens definition af lavere mellemindkomstlande. Indkomstgrænsen er i 2018 USD 3.164 (2016 niveau).

  I 2016 var 55 procent af investeringerne under grænsen og set over en glidende tre-års periode er tallet 66 procent. Investeringer med et regionalt fokus, og hvor området omfatter lande både under og over grænsen, er inkluderet i de angivne procenter.

  De seneste tal for BNI pr. indbygger kan ses her (Atlas metode).

  (opdateret 9. januar 2018)

  DCIF/KIF og DAF

  Danish Climate Investment Fund (DCIF/KIF) og Danish Agribusiness Fund (DAF) kan lige som IFU investere i alle lande anført på OECD’s DAC-liste.

  AIF

  Den Arabiske Investeringsfond (AIF) kan investere i syv udvalgte lande i Nordafrika og Mellemøsten: Egypten, Tunesien, Libyen, Marokko, Algeriet, Jordan og Irak.

  fanmilk
  Fanmilk, Nigeria