INVESTER MED IFU

  HVEM KAN IFU INVESTERE MED?

  IFU kan investere med alle virksomheder, som opfylder vores forudsætninger

  Alle virksomheder kan gøre brug af IFU’s ydelser. Der er dog nogle forudsætninger, der skal opfyldes, bl.a. at:

  • Der skal skabes udvikling i investeringslandet
  • Det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig
  • Investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i.

  Se desuden liste over uønskede produktområder, som IFU ikke kan medfinansiere.

  HVILKE LANDE KAN IFU OG IFU MANAGED FUNDS INVESTERE I?

  IFU og IFU managed funds kan investere i mere end 140 lande i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa

  IFU

  IFU kan investere i alle lande anført på OECD’s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.

  Mindst 50 procent af IFUs investeringer, målt over en glidende 3-års periode, skal foretages i værtslande med en bruttonationalindkomst pr. indbygger, der er under 80 procent af Verdensbankens definition af lavere mellemindkomstlande. Indkomstgrænsen er i 2019 USD 3.116 (2017 niveau).

  I 2018 var 67 procent af investeringerne under grænsen og set over en glidende tre-års periode er tallet 56 procent.

  De seneste tal for BNI pr. indbygger kan ses her (Atlas metode).

  (opdateret april 2019)

  Danish SDG Investment Fund

  Danish SDG Investment Fund kan som IFU investere i alle lander, der er anført på OECD’s DAC-liste.

  fanmilk
  Fanmilk, Nigeria