UDVIKLINGSEFFEKTER

  IFU SKABER FORANDRING

  Ved at tilbyde risikovillig kapital til kommercielt bæredygtige virksomheder er IFU med til at skabe den forandring, der skal til for at fremme mere bæredygtige samfund

  Udviklingsbistand kan ikke stå alene. For at skabe bæredygtige samfund i udviklingslandene er privat kapital og investeringer afgørende. Dette er også konklusionen i de nye Sustainable Development Goals (SDG’erne), som er fastsat af FN for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og uretfærdighed og takle klimaforandringer inden 2030.

  IFU overvejer samfundseffekten i alle vores projekter, og kun hvis et projekt anses for økonomisk bæredygtigt og har en positiv udviklingseffekt, beslutter vi at gå ind i det.

  Projekterne skaber job og betaler skat

  Økonomisk bæredygtighed sikrer, at virksomheden opnår et overskud på den investerede kapital og kan fortsætte sin drift og derigennem skabe arbejdspladser, der producerer varer og tjenesteydelser, og betale skat til samfundet.

  Spin-off er øget indkomst for arbejdstagere, overførsel af viden, virksomhedsfinansieret medarbejderuddannelse, samspil med lokale virksomheder samt finansiering til den offentlige sektor i værtslandet, der kan bruges til uddannelse, sundhedspleje og investeringer i for eksempel vigtig infrastruktur.

  Aktivitetshjul

  MÅLING AF UDVIKLINGSEFFEKTER

  IFU vil gerne bidrage til en bedre verden og derfor bliver vores projekters udviklingseffekt vurderet i alle investeringsbeslutninger samt i den årlige evalueringsrapport

  IFU har målt udviklingseffekterne af sine investeringer siden 2002. Denne tilgang blev senest opdateret under en gennemgang af IFU’s arbejde med udviklingseffekt i 2015. Den nye tilgang kalder vi for IFU’s Development Impact Model (DIM).

  DIM vil styrke IFU’s evne til at måle på udviklingseffekterne for vores investeringer. Det vil derudover hjælpe til at kunne måle IFU’s bidrag til FN’s verdensmål, der blev vedtaget i 2015. Endelig vil den nye model også hjælpe til at måle de resultater, der er særligt relevante for de fonde, som IFU er fund manager for – herunder Klimainvesteringsfonden (DCIF) og Danish Agribusiness Fund (DAF).

  Med den nye model vil IFU fortsat måle på udvalgte udviklingsresultater og strategiske indikatorer:

  Development outcome indicators:

  • General outcomes: indicators that track outcomes related to employment and tax contributions across all projects
  • Sector-specific outcomes: indicators that track outcomes that are specific to projects in selected sectors (climate, energy, agribusiness, microfinance)

  IFU strategic indicators:

  • Additionality: tracks whether the project addresses underserved geographies and gaps in technology and skills, and whether IFU makes a special contribution to project development and governance
  • Catalytic effect: tracks IFU’s success in mobilising capital from other investors
  • Project sustainability: tracks the project’s commercial sustainability and the application of responsible business practices

  En oversigt over alle DIM-indikatorer kan findes i download-boksen til højre sammen med vores opdaterede rating-metode.

  Alle vores projekter skal måle på alle ’general outcomes’ og ’IFU strategic indicators’, hvorimod det kun er projekter i udvalgte sektorer, der er forpligtet til at måle på ’ sector-specific outcome indicators’. Indsamlingen af data er typisk påkrævet forud for en investering, ved slutningen af hvert kalenderår og når vi afslutter en investering.

  IFU'S INVESTERINGER BIDRAGER TIL OPFYLDELSEN AF VERDENSMÅLENE

  IFU’s mission er på linje med FN's verdenssmål (SDG’erne), som blev fastsat på FN’s generalforsamling i 2015

  sdg

  Da IFU investerer i bæredygtig udvikling i udviklingslande gennem offentlig-private partnerskaber (mål 17), støtter vi opfyldelsen af en række af verdensmålene. Ved at skabe jobs og økonomisk vækst er projekterne med til at udrydde fattigdom (mål 1 + 8), ved at investere i bæredygtige landbrugsprojekter reduceres sult (mål 2), og ved at opføre vindmølleparker og producere solenergi begrænses udledningen af CO2 (mål 7 + 13).

  Desuden har IFU’s investeringer en positiv direkte og indirekte indvirkning på en række af de øvrige mål.

  Nedenfor kan du læse mere om, hvordan IFU’s investeringer støtter specifikke verdensmål.

  BESKÆFTIGELSE MINDSKER FATTIGDOM

  En af de vigtigste udviklingseffekter er beskæftigelse, fordi det giver folk mulighed for at undslippe fattigdom og forbedrer deres levestandard ved at øge deres indtjening. Dette giver dem en højere købekraft og muligheden for at investere i deres fremtid.

  I hvert projekt,  anslår IFU den forventede direkte beskæftigelseseffekt. Når et projekt bliver operationelt, rapporteres dets faktiske antal medarbejdere til IFU på årlig basis, indtil IFU går ud af projektet.

  Direkte beskæftigelse er kun en del af udviklingenseffekten. Ifølge FN’s forskning skabes der for hver direkte nyoprettet skaber en eller
  to ekstra arbejdspladser – for eksempel i lokale forsyningskæder eller i servicevirksomheder.

  Ved at tælle både direkte eller indirekte arbejdspladser, har projekter under IFU og IFU managed funds i alt bidraget til at skabe og bevare tæt på én million job i udviklingslandene.

  INVESTERINGER SKABER ØKONOMISK VÆKST

  IFU’s projekter har også en positiv effekt på økonomien i værtslandene ved at implementere ny teknologi, uddanne medarbejdere og betale skat.

  Implementering af moderne teknologi

  Overførsel af teknologi spiller en vigtig rolle for udviklingen af økonomier. Ved at implementere moderne teknologi hjælper IFU’s projektselskaber udviklingslandene med at skabe mere avancerede produkter og tjenester. Det gør landene mere konkurrencedygtige og omkostningseffektive, hvilket også fører til højere indkomster for medarbejdere, virksomheder og samfundet.

  Implementeringen af moderne teknologi vil normalt også være til gavn for miljøet, fordi det er mindre forurenende og mere energieffektivt.

  Medarbejdertræning øger kompetenceopbygning

  I lande hvor den formelle erhvervsuddannelser er knap, er virksomheds-
  finansieret medarbejderuddannelse afgørende. Dette vil bidrage til at øge det generelle uddannelsesniveau og forbedre kompetenceniveauet hos mennesker i fattige lande. Derfor vil personer, der modtager en sådan uddannelse, være bedre kvalificeret og mere beskæftigelsesegnede på arbejdsmarkedet.

  Økonomisk bæredygtige virksomheder betaler skat

  IFU og IFU managed funds investerer kun  i projektselskaber, der formodes
  at være økonomisk bæredygtige. I de fleste tilfælde lykkes det selskaberne at skabe et positiv økonomisk afkast, hvilket er en betingelse for at have en varig virkning på udviklingen i forhold til for eksempel at sikre og øge antallet af arbejdspladser, købe varer og ydelser fra underleverandører og ikke mindst at betale skat i værtslandet.

  Siden 2013 har IFU indsamlet oplysninger om indberettet selskabsskat  for projekterne i den aktive portefølje. Disse tal omfatter ikke skatter betalt af medarbejdere og moms.

  I 2017 rapporterede IFU’s projektselskaber DKK 2,8 mia. kr. i skat til værtslande.

  Greenfield-projekter har en høj effekt

  Langt størstedelen af investeringer under IFU og IFU managed funds er såkaldte greenfield-projekter. Disse typer af projekter har ofte den største udviklingseffekt, fordi de indfører ny forretning til værtslandet.

  På den anden side, involverer greenfield-projekter  normalt en højere risiko, hvilket gør det vigtigt at opnå risikodeling og co-investeringer fra eksterne institutioner som for eksempel IFU, når man opretter sådanne projekter.

  KLIMAINVESTERINGER NEDBRINGER CO2-udledning

  Development goals 7 13Klimainvesteringsfonden (DCIF) investerer i projekter, der reducerer udledningen af CO2.

  Målet for fonden er således medvirke til at reducere CO2-udledningen i udviklings- og vækstlande.

  Læs mere om Klimainvesteringsfonden her.

  NY AGRIBUSINESS FOND BEKÆMPER SULT

  Development goal 2IFU har igennem en årrække investeret i agrobusines-projekter i udviklingslandene. I begyndelsen af 2016, lancerede IFU en ny agrobusiness fond, Danish Agribusiness Fund, der skal investere i agrobusiness-projekter gennem hele værdikæden fra jord til bord.

  I de kommende år vil IFU rapportere om udviklingseffekterne relateret til disse investeringer.

  Læs mere om Danish Agribusiness Fund her.