SUSTAINABILITY

  MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE RISICI

  Høje miljømæssige og sociale standarder tilfører værdi til både projekter og lokalsamfund og forbedrer forretningsmulighederne

  Håndtering af miljømæssige og sociale (E&S) risici er en integreret del af IFU’s investeringsproces. Det gælder både i forhold til direkte projektinvesteringer og investeringer i fonde og finansielle institutioner.

  Gennem effektiv E&S due diligence reducerer vi risici for arbejdstagere, miljøet, lokalsamfund og andre interessenter. Det øger samtidig udviklingseffekterne og kan give forretningsfordele som adgang til nye markeder, reduceret personaleudskiftning, omkostningseffektivitet i produktionen og en bedre relation til interessenterne.

  Som led i vurderingen af en investeringsmulighed, identificerer IFU de relevante og væsentlige E&S risici, og vi ser også på projektsponsorens, projektselskabets, fondsforvalterens eller den finansielle institutions viden og evner til at håndtere disse risici.

  Inden investeringen godkendes, sikrer vi, at der foreligger en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres for at leve op til kravene i IFU’s bæredygtighedspolitik og relevante bæredygtighedsstandarder.

  I hele investeringsperioden udviser IFU aktivt ejerskab, og vi overvåger og vurderer løbende E&S præstationen. Vi bruger vores indflydelse til at sikre fremdrift og forbedringer, og vi støtter projekterne med værktøjer og træning.

  BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJER

  IFU har udviklet værktøjer til at støtte projektselskaberne i deres arbejde med bæredygtighed

  Sustainable investments – a handbook for our project companies

  Denne håndbog forklarer, hvordan IFU’s bæredygtighedskrav til direkte investeringer i projektselskaber skal opfattes, og hvordan de kan implementeres, så bæredygtighed bliver en integreret del af selskabets strategi og daglige drift.

  Håndbogen giver vejledning i, hvordan selskabet identificerer ESG-risici og -påvirkninger, og hvordan man proaktivt kan forebygge, minimere og afhjælpe kritiske forhold. Håndbogen giver desuden inspiration til, hvordan man kan identificere forretningsmuligheder, der også gavner lokalsamfundene.

  Håndbogen kan downloads her.

  ESG Self-assessment Tool

  Dette værktøj er et spørgeskema, der hjælper projektselskabet med at vurdere, i hvilket omfang det lever op til de mest grundlæggende rettigheder og væsentlige bæredygtighedskrav. Værktøjet kan bruges til at identificere de forhold, der bør undersøges nærmere, og til at prioritere bæredygtighedsindsatsen.

  Værktøjet er udviklet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med IFU, DI og Økonomi- og Erhvervsministeriet og hedder officielt Global Compact Self Assessment Tool.

  Værktøjet kan downloades her.

  Guideline on preparing a sustainability policy

  IFU kræver, at projektselskabet vedtager en skriftlig bæredygtighedspolitik, der fastlægger ambitionsniveauet for bæredygtighedsindsatsen. Politikken skal kommunikeres både internt og eksternt til relevante interessenter. Denne guideline lister, hvad politikken bør indeholde, og hvordan den kan implementeres og kommunikeres.

  Guideline kan downloades her.

  Guidelines on responsible supply chain management 

  IFU kræver, at projektselskabet promoverer bæredygtighed i dialogen med deres leverandører og forretningsforbindelser, og kræver af dem, at de udviser rettidig omhu i relation til både potentielle og aktuelle negative indvirkninger.

  Værktøjet giver anbefalinger til, hvordan projektselskabet kan arbejde for at sikre acceptable forhold i deres forsyningskæde. Blandt andet beskrives, hvordan selskabet kan udarbejde en code of conduct, identificere og prioritere kritiske leverandører samt hvad selskabet kan gøre, hvis det bliver bekendt med uacceptable forhold i leverandørkæden.

  Guidelines kan downloades her.

  Template for the annual sustainability status report

  IFU kræver, at projektselskabet udarbejder en årsrapport, der giver en status for arbejdet med bæredygtighed og udviklingseffekter, herunder implementeringen handlingsplanen og de aktiviteter, der igangsat for at håndtere negative indvirkninger.

  Årsrapporten skal sendes til IFU sammen med den økonomiske årsrapport. IFU giver adgang til en digitaliseret template, som selskabet skal bruge til at udarbejde rapporten.

  Andre værktøjer

  Der findes også en lang række værktøjer og standarder, som er udviklet af industriorganisationer, konsulenthuse og NGO’er. Vi hjælper gerne projektselskabet med at få overblik og med at vælge de værktøjer, der passer bedst til selskabets situation og ambitionsniveau.

  + Læs mere- Læs mindre