CORPORATE GOVERNANCE

  GOD SELSKABSLEDELSE ER ESSENTIELT FOR FORRETNINGEN

  IFU’s erfaring som aktiv investor viser, at omhyggelig og konstant opmærksomhed på selskabsledelse er afgørende for at opnå økonomisk bæredygtige virksomheder

  IFU betragter corporate governance som en integreret del af sin ESG (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) due diligence og en måde at fremhæve retsregler, minimere risici, fremme en mere robust privat sektor og bidrage til et bæredygtigt og profitabelt forretningsmiljø, der tiltrækker investeringer.

  IFU har følgende målsætninger indenfor corporate governance af projektselskaber:

  • At sikre at rammerne for corporate governance i alle IFU-projektselskaber er tilpasset formålet og inkluderer best practice, som er skræddersyet til virksomhedens størrelse, sektor, ejerskabsstruktur og andre karakteristika.
  • At forbedre ledelsesstruktur og -praksis i projektselskaberne løbende via vores rolle som aktionær, bestyrelsesmedlem og rådgiver.
  • At bidrage til udviklingen af en corporate governance kultur i de udviklingslande, hvor IFU investerer, gennem kapacitetsopbygning, introduktion af best practice i projektselskaberne og den demonstrationseffekt, som virksomhederne har i lokalsamfundet og i en bredere økonomisk sammenhæng.

  Læs mere om IFU’s arbejde med corporate governance i vores Corporate Governance Policy og vores håndbog.