TILSKUD TIL PROJEKTSELSKABER

  TILSKUD TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

  Danske små og mellemstore virksomheder, der ønsker at etablere sig i udviklingslande og vækstmarkeder, kan få økonomisk støtte til forberedelse og opstart af projekter via IFU

  Små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Derfor har Danida og IFU etableret en SMV-facilitet, der kan støtte enkelte virksomheder i deres forberedelse og implementering af projekter i udviklingslande.

  Der kan ydes økonomisk støtte til for eksempel udarbejdelse af forretningsstrategi, organisations- og ledelsesudvikling, feasibility studies, rekruttering af personale, miljøundersøgelser, uddannelsesplaner og implementering af CSR-initiativer.

  Hvad er en SMV?

  Faciliteten er forbeholdt små og mellemstore danske virksomheder. Disse defineres som virksomheder med:

  • Færre end 250 ansatte
  • En omsætning på mindre end EUR 50 mio. eller en balance på mindre end EUR 43 mio.

  Skal godkendes af IFU

  Faciliteten fungerer som en integreret del af IFU’s arbejde med investeringer i udviklingslande. Danske SMV’er, der ønsker at ansøge om støtte, skal derfor forud kunne godkendes i IFU’s normale appraisal procedurer, hvor der er fokus på projektets økonomiske bæredygtighed og bidrag til udvikling i investeringslandet.

  Hvad er den maksimale økonomiske støtte?

  Den maksimale støtte til et enkelt projekt er 1,5 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. i henholdsvis en forberedelses- og opstartsfase. Støtten skal supplere virksomhedens egen investering og kan derfor maksimalt dække op til 50 pct. af de faktiske afholdte omkostninger og 25 procent af den samlede investering.

  Hvordan ansøger man?

  Kontakt Investment Director Ib Albertsen eller Investment Manager Nina Marboe for yderligere oplysninger.

  TILSKUD GENNEM NEIGHBOURHOOD ENERGY INVESTMENT FACILITY

  Tilskuddet gives i forhold til at øge energieffektiviteten i eksisterende IFU projektselskaber samt udvikle nye klimaprojekter med det formål at reducere udledningen af drivhusgasser

  Tilskud gennem Neighbourhood Energy Investment Facility (NEIF) skal hjælpe til at fremme investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi.

  NEIF-tilskuddet er beregnet til projekter i selskaber, som IFU eller IFU managed funds er eller har været investor i eller overvejer at investere i. Tilskuddet kan således bruges til at foretage forundersøgelser i forhold til at gøre IFU’s projektselskaber mere energieffektive samt til at udvikle nye klimaprojekter, der skal lede til en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasser.

  Selskaberne skal være beliggende i Ukraine eller Georgien.

  Tilskudsmuligheder

  NEIF kan yde tilskud på op til 1,5 mio. kr. per projekt, der dækker op til 75 procent af de faktiske omkostninger. Tilskuddet gives til at foretage en forundersøgelse af, hvordan virksomheden kan:

  • Øge energieffektiviteten
  • Udvikle nye klimaprojekter
  • Udvikle nye koncepter for klimaprojekter

  IFU skal godkende projektet

  NEIF er en integreret del af IFU’s arbejde med investeringer i udviklingslande. Derfor skal IFU’s projektselskaber, der ønsker at søge om støtte, godkendes i overensstemmelse med IFU’s normale vurderingsprocedure med fokus på projektets finansielle bæredygtighed samt bidrag til udviklingen i investeringslandet.

  Hvordan ansøger man?

  Kontakt Anastasiia Erichsen for yderligere information.