KAPITAL OG RÅDGIVNING

  Risikovillig kapital i form af aktiekapital, lån og garantier

  IFU tilbyder risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa.

  Vores investeringer sker på et kommercielt grundlag, og vi kan tilbyde finansiering i form af:

  • Aktiekapital
  • Mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån)
  • Lån
  • Garantier

  IFU er en aktiv investor. Vi har en langsigtet investeringshorisont og investerer direkte i det selskab, der etableres i investeringslandet. Dermed deler vi den finansielle risiko med vores partner.

  IFU kan deltage både i forbindelse med etablering af nye virksomheder, joint ventures, ved opkøb af eksisterende virksomheder og i projekter med dansk interesse.

  Store og små investeringer

  IFU vil altid være minoritetsinvestor og typisk deltage med omkring 30 procent af den samlede investering. Yderligere finansiering af projekterne er derfor nødvendig. Det kan ske via dansk eller lokal finansiering eller for eksempel via regionale udviklingsbanker.

  IFU kan finansiere et projekt med op til 100 mio. kr.

   

  RÅDGIVNING

  Erfaring fra næsten 1.300 direkte investeringer i 100 lande

  IFU yder professionel rådgivning hele vejen fra de første overvejelser, gennem etableringsfasen og til et projektet er økonomisk bæredygtigt.

  Vores rådgivning består blandt andet af evaluering af forretningsplan, finansiering, juridiske spørgsmål, forhandling med partnere, adgang til lokale myndigheder og lokalisering mv. Normalt er IFU også repræsenteret i bestyrelsen i det selskab, der etableres i investeringslandet, og kan dermed løbende bidrage med fondens viden og erfaringer om drift af virksomheder i udviklingslande.

  IFU bidrager derudover med viden og rådgivning om sustainability og besvarer de spørgsmål, som virksomheder og investorer konfronteres med.  Det gælder for eksempel indenfor miljø, medarbejderforhold, korruption og leverandørkæder.

  Håndbøger, der hjælper dig på vej

  IFU har udarbejdet en række håndbøger om forretningsplaner, bestyrelsesarbejde, sustainability og regnskabsrapportering, der stilles til rådighed for interesserede virksomheder. Håndbøgerne kan downloades her.

  Erfarne rådgivere i Danmark og udlandet

  Rådgivning leveres af IFU’s investeringsrådgivere i København og via IFU’s regionale kontorer i Kina, Indien, Singapore, Kenya, Ghana, Ukraine og Colombia, hvor der både er danske og lokale ansatte, der har et indgående kendskab til blandt andet erhvervsklima, kultur og sprog i investeringslandene.

  IFU har derudover et bredt netværk af eksterne rådgivere i de lande, vi investerer i, og kan derfor henvise virksomheder til yderligere kompetent sparring.

  coop
  Shangri-La Estate, Tanzania

  RISIKOVILLIG KAPITAL TIL PROJEKTUDVIKLING

  Der er generelt gode forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv i udviklingslande og vækstmarkeder. Men tit bliver interessante forretningsideer ikke udviklet, fordi projekter i udviklingslande lande ofte bliver forbundet med høj risiko i form af politiske risici, usikre markedsvilkår, lovgivning og regulering samt tekniske udfordringer.

  IFU og Danida har på den baggrund etableret en projektudviklingsfacilitet på 50 mio. kr., der kan medfinansiere omkostninger til udvikling af projekter. Formålet er, at reducere den finansielle risiko for danske partnere og developere, der ønsker at igangsætte kommercielle projekter i udviklingslande og vækstmarkeder.

  Fem millioner kr. per projekt

  Forudsætningen for at IFU kan deltage finansielt i udvikling af projekter er, at det vurderes, at de fremadrettet kan gøres økonomisk bæredygtige og bankable samt, at IFU kan forvente et afkast.  Er det tilfældet, kan IFU bidrage med 50 % af udviklingsomkostningerne op til maksimalt fem millioner kr. per projekt.

  Projekterne skal derudover tænkes implementeret i et af IFU’s 146 investeringslande, overholde IFU’s sustainability politik og almindelige lovgivningsmæssige krav.

  Skal godkendes af IFU

  Forslag til udviklingsprojekter herunder forretningsidé, perspektiv og konkrete omkostninger behandles individuelt og forelægges IFU’s investeringskomite for endelig godkendelse.

  Større danske virksomheder er i fokus  

  Målgruppen for projektudviklingsfaciliteten er store og mellemstore danske virksomheder. Mindre virksomheder henvises til IFU’s SMV-facilitet.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere information om IFU’s projektudviklingsfacilitet, kan du kontakte Investment Director Ib Albertsen.