INVESTERINGSTEAMS

  IFU's investeringsrådgivere har mange års erfaring med investeringer i udviklingslande, og vores lokalt ansatte har et indgående kendskab til blandt andet erhvervsklima, kultur og sprog i investeringslandene

  teams-daf-kif-2

  NORTH ASIA

  Kina er på vej til at indtage en førende position i verden, og landet rummer mange forretningsmuligheder

   

  Mange danske virksomheder har etableret sig i Kina. Men i takt med udviklingen af den kinesiske økonomi er typen af danske investeringer ændret. Tidligere var der primært tale om outsourcing, men nu kommer mange virksomheder for at producere til det voksende kinesiske marked.

  Investeringer for 17 mia. kr. 

  IFU har i samarbejde med blandt andet DLG, Haldor Topsøe, BoConcept, Vestas, Rockwool og Lundbeck gennemført mere end 150 investeringer i Nordasien. Den samlede aftalte finansiering er på 17 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med godt 2,5 mia. kr. i form af aktiekapital og lån.

  IFU’s team for Nordasien har ydet rådgivning og investeret indenfor mange brancher som for eksempel fremstilling, cleantech, landbrug, detailhandel, it, rådgivning og medicin.

  Eget kontor yder rådgivning on location

  Investeringsteamet i København samarbejder med IFU’s repræsentation i Shanghai om at rådgive danske virksomheder både i Danmark og on location i Kina.

  Udover Kina dækker teamet for Nordasien også Mongoliet og Nordkorea.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  + Læs mere- Læs mindre

  SOUTH ASIA

  Sydasien er en region i vækst, hvor der er gode forretningsmuligheder indenfor sektorer som bl.a. it, agribusiness og cleantech

  Indien

  Indien er et vækstland, og mange danske virksomheder har allerede etableret sig i landet. Særligt it-området med et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft er attraktivt. Men også andre sektorer som infrastruktur, agribusiness, cleantech og det såkaldte BOP-marked (base of the pyramid) rummer et stort potentiale for danske virksomheder.

  Thailand 

  Den årlige økonomiske vækst i Thailand forventes at være på omkring tre procent i de kommende år. Landet tiltrækker generelt en del udenlandske virksomheder, der både benytter landet til produktion og som base for salg til andre asiatiske markeder.

  Thailand er attraktivt, fordi landet har en moderne infrastruktur, et godt erhvervsklima, en veluddannet arbejdsstyrke og et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Derudover har Thailand en voksende middelklasse med en relativ høj købekraft.

  Vietnam

  Vietnam er et vækstland og landet er rigt på råstoffer. Jord og klima skaber gode vilkår for landbrugsproduktion, og landets lange kystlinje sikrer et omfattende fiskeri. Derudover er Vietnam også i dag et produktions- og eksportland.

  Med en dygtig og arbejdsom arbejdsstyrke på knap 50 millioner og lave produktionsomkostninger er Vietnam et attraktivt investeringsland. Det har mange udenlandske virksomheder fået øje på, og derfor etablerer stadig flere af dem produktion i Vietnam.

  Investeringer for knap 30 mia. kr.

  IFU har i samarbejde med blandt andet Carlsberg, FLSmidth, Fertin, Rambøll, Georg Jensen og ScanCom gennemført over 240 investeringer i Sydasien. Den samlede aftalte finansiering er på knap 30 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med mere end tre mia. kr. i form af aktiekapital og lån.

  IFU’s investeringsteam for Sydasien har ydet rådgivning og gennemført investeringer indenfor mange brancher som for eksempel fremstilling, tekstil, føde- og drikkevarer, møbler, cement, software, investering, vind og turisme.

  Egne kontorer yder rådgivning on location

  IFU har eget kontor i New Delhi, Indien og i Singapore, som i samarbejde med investeringsteamet i København rådgiver danske virksomheder både i Danmark og on location i Indien og resten af Sydasien. Ud over Indien, Thailand og Vietnam dækker teamet blandt andet Bangladesh, Cambodja, Malaysia, Maldiverne, Myanmar, Filippinerne og Sri Lanka.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en vores investeringsrådgivere.

  + Læs mere- Læs mindre

  SUB-SAHARAN AFRICA

  Afrika er et kontinent i vækst og der er mange gode forretningsmuligheder indenfor en række sektorer som for eksempel fødevarer, cleantech, infrastruktur og forbrugsvarer

  Afrika er på vej frem og de fleste lande på kontinentet har siden årtusindskiftet haft en stabil høj vækst. Det har ført til en stigende interesse fra danske virksomheder, som vurderer, at forretningsmulighederne er gode indenfor en række områder, der matcher deres kompetencer, teknologi og produkter.

  Sydafrika har gennem mange år været Afrikas største og stærkeste økonomi, men i dag har Nigeria overtaget førstepladsen. Samtidig er lande som Kenya, Ghana og Zambia nu mellemindkomstlande med en voksende middelklasse og en stigende købekraft.

  Generelt er der på tværs af Afrika stor efterspørgsel på energi og løsninger indenfor cleantech, ligesom der er stort behov for udvikling af infrastruktur og løsninger indenfor byudvikling, da der forventes en stor vækst i vandringen fra land til by.

  Afrika råder over verdens største areal af uopdyrket landbrugsjord og med en hastigt voksende befolkning, er der et stærkt voksende behov for fødevarer. Her har danske virksomheder stor ekspertise og derfor gode muligheder for at gøre forretning.

  270 investeringer i Afrika

  IFU har i samarbejde med A.P. Møller-Mærsk, FLSmidth, Fanmilk, Rezidor, Vestas og mange andre danske virksomheder gennemført 270 investeringer i 37 afrikanske lande. De samlede forventede investeringer er på mere end 68 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med knap 5 mia. kr. i aktiekapital og lån.

  IFU’s Afrikateam har ydet rådgivning og investeret indenfor mange brancher som for eksempel, landbrug og fødevarer, cleantech, fremstilling, it, detailhandel samt turisme, hotel og restauration.

  Egne kontorer yder rådgivning on location

  Investeringsteamet i København samarbejder med vores fire regionale kontorer i henholdsvis Ghana og Kenya om at yde rådgivning til virksomheder i Danmark og on location i Afrika.

  Investeringsteamet kan bidrage til investeringer i alle afrikanske lande syd for Shahara. De nordafrikanske lande dækkes af IFU’s team for Europa & Mena.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  + Læs mere- Læs mindre

  LATIN AMERICA

  Der er mange forretningsmuligheder i Latinamerika, og IFU oplever en stigende interesse for at investere og gøre forretning på kontinentet

  Latinamerika er præget af fremgang. Tidligere var det de store lande som Brasilien, der oplevede  høj økonomisk vækst. Nu er det i højere grad i lande som Mexico, Bolivia, Colombia og Peru, at der er stigende aktivitet.

  Generelt er der mange forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv i Latinamerika. Det gælder blandt andet indenfor vedvarende energi og salg til den voksende middelklasse.

  IFU har i de senere år oplevet en øget interesse for at investere i Latinamerika og har på den baggrund styrket sit latinamerikanske investeringsteam samt genåbnet sit regionalkontor, der er placeret i Colombia.

  Investeringer for mere end 10 mia. kr.

  IFU har sammen med danske virksomheder som AVK, FLSmidth, Burmeister & Wain Scandinavian Contractors, Danfoss og Ingemann Food gennemført mere end 125 investeringer i Latinamerika. Den samlede aftalte finansiering er på mere end 12 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med godt to mia. kr. i form af aktiekapital og lån.

  IFU’s Latinamerika investeringsteam har ydet rådgivning og investeret indenfor flere brancher som for eksempel fremstilling, infrastruktur, landbrug og fødevarer, transport, vindkraft samt olie og gas.

  Latinamerika investeringsteamet dækker blandt andet Argentina, Bolivia, Brasilien, Columbia, Cuba, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Paraguay og Venezuela.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  + Læs mere- Læs mindre

  EUROPE & MENA

  IFU har flere års erfaringer med investeringer på Balkan, i Ukraine, Kaukasus og det nordlige Afrika.

  IFU har stor erfaring med investeringer i Øst- og Centraleuropa. I dag dækker IFU’s aktiviteter primært Balkan, Kaukasus, Centralasien samt Ukraine og Tyrkiet. I de senere år har IFU på trods af den politiske krise deltaget i flere investeringer i Ukraine.

  Investeringsteamet er også ansvarlig for investeringer i det nordlige Afrika, hvor der er investeret i flere lande herunder særligt i Egypten.

  Investeringer for over 40 mia. kr.  

  IFU har sammen med danske virksomheder som Carlsberg, A.P. Møller-Mærsk og Axzon gennemført mere end 400 investeringer i Central- og Østeuropa, Kaukasus og Tyrkiet. Den samlede aftalte investering er på over 40 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med mere end 6 mia. kr. i form af aktiekapital og lån.

  IFU’s investeringsteam har ydet rådgivning og investeret inden for flere brancher som landbrug, fødevarer, maskiner, møbelproduktion, it og infrastruktur.

  Investeringsteamet dækker Ukraine, Tyrkiet, Pakistan, Iran, Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Makedonien, Moldova, Bosnien & Hercegovina, Georgien, Kosovo, Kirgisistan, Serbien, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Egypten, Libyen, Marokko, Tunesien, Algeriet, Jordan og Irak.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en vores investeringsrådgivere.

  + Læs mere- Læs mindre

  CLIMATE

  Der er stort forretningspotentiale for grønne danske virksomheder i udviklingslande og vækstmarkeder. Det kan udnyttes med hjælp fra vores klimainvesteringsteam, der har erfaring fra mere end 60 klimarelaterede investeringer i over 20 lande

  I udviklingslande og vækstmarkeder er der stor efterspørgsel på klimavenlig energi og klimarelaterede projekter, der kan reducere CO2 udslip og bidrage til øget vækst og beskæftigelse.

  Vores klimainvesteringsteam har stor erfaring med at bidrage til udvikling af og investering i klimaprojekter. Det gælder både store projekter som Lake Turkana Wind Power i Kenya, der er Afrikas største vindpark, og i mindre solcelle anlæg i Chile, der producerer strøm direkte til nettet eller varmt vand til større industrikunder.

  Erfaring fra mere end 60 klimarelaterede investeringer

  IFU og Klimainvesteringsfonden har investeret i mere end 60 klimarelaterede projekter i over 20 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og Østeuropa. Vi har derfor stor viden og indsigt i vilkår, muligheder og udfordringer, når der skal gennemføres investeringer i udviklingslande og vækstmarkeder langt fra Danmark.

  Klimainvesteringsteamet er baseret i Købehavn men kan samtidig trække på vores regionale kontorer i investeringslandene. Derudover er der tilknyttet en række eksterne globale og regionale advisere, der har erfaring fra og indsigt i klimarelaterede projekter indenfor bl.a. sol og vind.

  Hvis du vil vide mere   

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  + Læs mere- Læs mindre

  AGRIBUSINESS

  Den globale efterspørgsel på fødevarer vokser og det skaber nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. Det gælder ikke mindst i udviklingslande og på de nye vækstmarkeder, hvor vores Agribusiness team kan hjælpe med at udnytte potentialet

  Efterspørgslen på fødevarer er generelt stigende i udviklingslande og på nye vækstmarkeder. Årsagen er både en høj befolkningstilvækst og en voksende middelklasse. Udviklingen skaber nye forretningsmuligheder for danske virksomheder, der generelt er blandt verdens mest konkurrencedygtige indenfor agribusiness.

  Vores Agribusiness team har stor erfaring med at bidrage til udviklingen af og investere i Agribusiness projekter. Det gælder både i store projekter som for eksempel Danper, der er blandt Perus største landbrugsvirksomheder, og i et mindre kafferisteri i Kenya i samarbejde med Coop.

  Erfaring fra mere end 250 agribusiness investeringer

  IFU og Danish Agribusiness Fund har investeret i mere end 250 agribusiness projekter på tværs af hele værdikæden fra jord til bord og fordelt over 65 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og Østeuropa. Vi har derfor stor viden og indsigt i vilkår, muligheder og udfordringer, når der skal gennemføres investeringer i udviklingslande og vækstmarkeder langt fra Danmark.

  Agribusiness teamet er baseret i København men kan samtidig trække på vores regionale kontorer i investeringslandene. Derudover er der tilknyttet en række eksterne advisere, der har erfaring fra og indsigt i mange forskellige typer af agribusiness projekter.

  Hvis du vil vide mere     

  Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

  + Læs mere- Læs mindre