< Tilbage til cases

I KINA SPISER DE SVINEKØD

Det voksende indkomstniveau i Kina betyder, at hver kineser spiser fire gange så meget kød som i 1970. Mere end halvdelen er svinekød, og landet er derfor et interessant marked for den danske agribusiness sektor.

I Kina spiser de svinekød. Faktisk spiser hver kineser i gennemsnit mere end 30 kg om året, og samtidig lever over halvdelen af alle jordens grise i Kina. Det gør landet til verdens største marked for svinekød og dermed interessant for den danske agribusiness sektor.

Det gælder også for DLG, der i 2014 indgik i et partnerskab med den kinesiske producent af dyrefoder Puai Feed Group, der er et af de større foderproduktionsselskaber i Kina.

Det kinesiske selskab ser DLG som den rette partner med vigtig know-how og erfaring i produktion af kvalitetsfoder samt vitamin- og mineralblandinger. Strategien er, at DLG skal hjælpe Puai Feed Group med at levere produkter af høj kvalitet, der overholder de internationale standarder for fødevaresikkerhed, som er stærkt efterspurgte i Kina på grund af de senere års fødevareskandaler. Samtidig giver partnerskabet DLG muligheden for at komme ind på det kinesiske marked, der har stort potentiale.

”Et af vores strategiske mål er at få et solidt fodfæste på det kinesiske marked, og vores partnerskab med Puai Feed Group er et skridt i den retning”

Kristian Hundebøll, administrerende direktør i DLG

Tre nye fabrikker
Siden etableringen af partnerskabet har den fælles virksomhed investeret i nye fabrikker i Hunan og Henan provinserne. Derudover er der lanceret nye produkter, der kan forbedre og effektivisere de kinesiske svinebønders produktion. I dag får en kinesisk so kun 16 pattegrise om året, hvilket kun er knap halvdelen af en dansk.

Foder gør det dog ikke alene, og derfor har virksomheden også rådgivning med som en del af produktpakken. Her handler det for eksempel både om at sammensætte den rigtige foderblanding og bidrage til at begrænse sygdomme.

IFU bidrager med risikovillig kapital
IFU har bidraget med rådgivning og risikovillig kapital i forbindelse med DLG’s opkøb i Kina. En del af finansieringen er tilvejebragt via IFU Investment Partners (IIP), der er etableret i samarbejde med pensionskasserne PKA og PBU og kan yde supplerende finansiering til større IFU-projekter.

– Vi er meget glade for, at IFU deltager i vores investering i Puai Feed Group. Det medvirker til at reducere vores finansielle risici, og samtidig får vi en meget velrenommeret partner om bord, der har beskæftiget sig med Kina i mange år og har stor erfaring med håndteringen af joint ventures med kinesiske partnere, siger Kristian Hundebøll.

Relevante cases