Cases

SUND BLÅBÆRPRODUKTION I AFRIKA

5.000
sæsonarbejdere plukker blåbær
700
hektar med blåbær
90
procent af sæsonarbejderne er kvinder

United Exports dyrker bl.a. blåbær i det sydlige Afrika, som eksporteres globalt. I højsæsonen, når blåbærrene plukkes, beskæftiger selskabet mere end 5.000 sæsonarbejdere, hvoraf 90 procent er kvinder.

Siden 2013 har United Exports dyrket blåbær under brandnavnet OzBlu, der dækker over flere forskellige blåbærsorter. Blåbærrene dyrkes både på egen farme og indkøbes fra lokale farmere. Ved at sprede produktionen geografisk og dyrke blåbærrene uden for regntiden i de forskellige områder, kan virksomheden levere blåbær hele året til eksportmarkeder i Europa, Australien, USA og Latinamerika.

United Exports råder selv over 300 hektar land, og gennem samarbejdet med de lokale farmere inkluderes yderligere 400 hektar, der dækker Sydafrika, Zambia og Zimbabwe. Derudover har virksomheden flere pakkecentraler.

Verdensmålsfonden finansierer udvidelse

Verdensmålsfonden har sammen med IFU’s hollandske søsterorganisation FMO og IFC, der er en del af verdensbanken, investeret knap 225 millioner kr. i United Exports. Investeringen gør virksomheden i stand til at øge sine dyrkningsarealer og sin pakkekapacitet og dermed erobre markedsandele i det hurtigvoksende marked for blåbær. Investorerne leverer en langsigtet finansieringspakke med en tidlig risikovillighed, som ikke tilbydes af kommercielle banker.

”Investeringen fra de tre udviklingsfinansieringsinstitutioner gør det muligt for os at øge udbuddet af nye varianter og at forbedre den teknologi, vi anvender på vores farme, så vi kan øge effektiviteten og indtægterne.”

Roger Horak, Stifter og Group CEO, United Exports

Forretning med solidt lokalt aftryk

Hovedparten af de fastansatte hos United Exports er kvinder, og i højsæsonen, når blåbærrene plukkes, beskæftiger virksomheden mere end 5.000 sæsonarbejdere, hvoraf 90 procent er kvinder. Derfor gennemfører United Exports en række initiativer, der er målrettet deres kvindelige ansatte. Det gælder for eksempel træning, sundhed, og fremadrettet også et program med fokus på f.eks. diskrimination, selvværd og stress.

Derudover har virksomheden etableret  OzBlu-akademiet, som tilbyder mellemlange og lange uddannelser i genforskning for ca. 50 kandidater og fem ph.d.-studerende.

”Finansieringen til United Exports er et godt eksempel på, hvordan vi kan hjælpe private virksomheder til vækst samt bidrage til at øge beskæftigelsen, fødevareproduktionen og udviklingen i landdistrikterne, hvilket også stemmer overens med vores overordnede mål om at fremme FN’s 17 Verdensmål.”

Anders Frigaard, Senior Investment Manager, IFU

  • Fødevareproduktion understøtter verdensmål 2

    Investeringen i United Exports understøtter realiseringen af delmål 2.3. og 2.4, der bl.a. fokuserer på at fordoble landbrugets produktivitet og indkomster for små familielandbrug.