Cases

STYRKER AFRIKANSK SUNDHEDSSEKTOR

1.300
ansvarlige job
1,2
millioner patienter årligt
25
millioner mennekser dækket af forsikring

Et nyt selskab, Hospital Holdings Investment, skal bidrage til at styrke sundhedssektoren i Afrika. Det sker gennem opkøb, modernisering og etablering af nye hospitaler og sundhedsklinikker i den østlige og sydlige del af Afrika. Danish SDG Investment Fund bidrager med 60 mio. kr. i aktiekapital.

Den nuværende sundhedssektor i Afrika er underudviklet. 11% af verdens samlede befolkning bor i landende syd for Sahara, men mens de står for 24% af den globale sygdomsbyrde, anvendes kun én procent af de samlede sundhedsudgifter i Afrika.

Et nyt selskab, Hospital Holdings Investment, skal bidrage til at øge investeringerne og forbedre adgangen til kvalitetsbehandling i det østlige og sydlige Afrika. Selskabets strategi er at etablere nye hospitaler og sundhedsklinikker samt opkøbe eksisterende sundhedsfaciliteter for at modernisere og udvide dem.

Selskabets første investering er i AAR Health Care, der er en eksisterende sundhedsvirksomhed, som årligt behandler mere end 700.000 patienter i Kenya, Uganda og Tanzania. Gennem udvidelser og modernisering skal det årlige antal patienter øges til omkring 1,2 mio.

”Hvis vi skal forbedre levevilkårene i Afrika, er der et stort behov for at øge adgangen til og højne kvaliteten af sundhedsydelser. Det bidrager vi til gennem vores investering i Hospital Holdings Investment.”

Torben Huss, CEO, IFU

Forsikringsordninger vokser

Den stigende efterspørgsel på sundhedsydelser skyldes bl.a. en voksende middelklasse, bedre forsikringsordninger samt øgede offentlige udgifter. I Kenya er the National Health Insurance Fund blevet forbedret, hvilket har betydet, at forsikringsordninger nu betaler rimelige priser for en lang række behandlinger på offentlige og private hospitaler. I dag har den obligatoriske sundhedsforsikring mere end 7,6 mio. medlemmer og dækker sammenlagt 25 mio. mennesker, hvilket vil sige omkring halvdelen af befolkningen i Kenya.

I de øvrige lande i målgruppen, Uganda, Tanzania og Zambia, sker der ligeledes en forbedring af de nationale sundhedsordninger, der løbende udvides til at dække flere mennesker i forskellige indkomstgrupper. Hospital Holdings Investment vil tilpasse sin forretning til de forskellige forsikringsordninger og være et vigtigt supplement til det offentlige udbud af sundhedsydelser.

Udover at forbedre sundhedssektoren er det forventningen, at Hospital Holdings Investment vil skabe 1.300 job og bidrage til uddannelse af de ansatte.

Bidrager til verdensmål 3

Det primære formål med Danish SDG Investment Fund er at bidrage til realiseringen af FN’s 17 verdensmål. Det primære fokus i Hospitals Holdings Investment er verdensmål 3, hvor målet bl.a. er, at opnå universel sundhedsdækning, herunder adgang til livsvigtige sundhedsydelser af en høj kvalitet til en overkommelig pris. Det gælder ikke mindst i udviklingslande, hvor der også ifølge mål 3.c skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken.

Derudover bidrager investeringen gennem uddannelse af ansatte og ansvarlige job yderligere til verdensmål 4 og 8.

DFIs leverer finansiering

Flere Development Finance Institutions står for størstedelen af den samlede investering på 750 mio. kr. Det drejer sig om IFC, Finnfund, Swedfund, Proparco og Danish SDG Investment Fund. Sidstnævnte investerer 60 mio. kr. i aktiekapital.

  • Universel sundhedsdækning og adgang til livsvigtige sundhedsydelser

    Hospitals Holdings Investment bidrager til at øge adgangen til livsvigtige sundhedsydelser af høj kvalitet til en overkommelig pris.