< Tilbage til cases

NORDISK SAMARBEJDE SIKRER OVER HALV MILLIARD TIL MIKROFINANS

Norfund og IFU har i samarbejde med private investorer etableret Nordic Microfinance Initiative, der skal styrke mikrofinansiering i udviklingslande. Formålet er at give fattige mennesker adgang til lånefinansiering, så de kan investere i deres forretning og dermed forbedre deres levevilkår.

I mange udviklingslande er adgang til lånefinansiering stærkt begrænset. Det gælder ikke mindst for fattige mennesker, der er bosat på landet. Mikrofinansiering er en mulighed for at skabe en bedre adgang til at finansiere investeringer i mindre virksomheder, der kan skabe økonomisk fremgang og udvikling lokalt.

Nordic Microfinance Initiative (NMI) er baseret på et offentligt-privat samarbejde mellem de offentlige udviklingsfinansieringsfonde Norfund og IFU samt flere private norske institutioner som Ferd AS, DNB Livsforsikring ASA, Storebrand ASA og KLP. Det samlede kapitaltilsagn er på DKK 575 mio. Knap halvdelen af kapitalen kommer fra private investorer.

”Vores håb er, at Nordic Microfinance Initiative kan blive en bred platform med deltagelse af private investorer fra flere nordiske lande. Hermed kan vi yderligere intensivere arbejdet med at levere finansielle ydelser til fattige menneskers udvikling”

Tommy Thomsen, CEO, IFU

Kommercielt bæredygtigt

NMI vil investere i mellemstore mikrofinansieringsinstitutioner, der har et kommercielt mindset, er professionelt drevet og har stor fokus på sustainability og samfundsmæssigt ansvar. Fondens strategi er baseret på aktivt ejerskab, og målsætningen er at udvikle institutionerne, både hvad angår lønsomhed og bæredygtighed. Fondens investeringer rettes i første omgang mod 14 lande, herunder 10 i Afrika og 4 i Asien.

Fonden vil bidrage til, at flere selvbeskæftigede og små virksomheder primært i landdistrikter får adgang til kapital og dermed mulighed for at udvikle deres forretning, skabe beskæftigelse og højere indtægter. Derudover er målsætningen, at flere fattige mennesker bliver uddannet og får indsigt i finansielle forhold. Endelig skabes der mange lokale job direkte i mikrofinansieringsinstitutionerne, da mikrofinansiering er en arbejdskraftintensiv branche.

Lån til 800.000 kvinder i Kenya

På nuværende tidspunkt er der bl.a. investeret i Kenyan Women Financial trust, der leverer finansielle ydelser til knap 800.000 kvinder over hele Kenya. Forventningen er, at fondens investeringer i første omgang vil nå mellem 2,5 og 3 millioner klienter, hvoraf omkring 90 procent er kvinder.

Skal overholde internationale retningslinjer

For at sikre de bedst mulige udviklingseffekter, skal de mikrofinansieringsinstitutioner, som NMI investerer i, følge FN’s retningslinjer ”Principles for Investors in Inclusive Finance”, og disse principper skal være en del af de grundlæggende værdier i institutionerne.

Derudover skal institutionerne leve op til internationale standarder som CGAP Client Protection Principles, IFC Microfinance Exclusion List, anti-money laundering requirements og anti-corruption guidelines.

Relevante cases

NPP SKAL LOKALISERE OG UDVIKLE SOL- OG VINDPROJEKTER

NPP SKAL LOKALISERE OG UDVIKLE SOL- OG VINDPROJEKTER

Nordic Power Partners er et nyt dansk selskab, der skal udvikle sol- og vindprojekter i udviklings- og vækstlande. > Læs mere
DEIF STYRER KINAS VINDMØLLER

DEIF STYRER KINAS VINDMØLLER

Den danske virksomhed DEIF har godt fat i det kinesiske marked og forventer yderligere vækst i de kommende år. > Læs mere
ORANA HØSTER FRUGTERNE AF GLOBALISERINGEN

ORANA HØSTER FRUGTERNE AF GLOBALISERINGEN

Virksomheden eksporterer til mere end 40 lande og har produktion i Vietnam, Malaysia, Indien og Egypten. > Læs mere