< Tilbage til cases

NOMADERS RETTIGHEDER SIKRES I MONGOLIET

Ved opførelsen af et nyt vindkraftværk i Gobi-ørkenen blev der lagt særlig vægt på at forbedre levevilkårene for en række nomader og deres dyr, som holder til i området.

Ved første øjekast virker området i Gobi-ørkenen goldt og uden nogen tegn på liv. Men hvis man kigger nærmere efter, får man øje på nogle enkelte livstegn, der stammer fra de nomader, der slog lejr for et par måneder siden. Disse nomadelejre ligger i nærheden af en byggeplads, hvor et stort 55 MW vindkraftværk er under opførelse.

Vindkraftværket Sainshand Salkhin Park LLC ligger i Gobi-ørkenen, 460 km sydøst for Ulaanbaatar, og vil bestå af 25 vindmøllegeneratorer (WTG’er). Dele af området, hvor vindmøllerne opføres, benyttes af et begrænset antal mongolske hyrder i forbindelse med deres sommer- eller vinterlejr. Under investeringsprocessen blev der gennemført en omfattende høringsproces for at imødekomme internationale standarder, herunder blev proceduren for erstatning af jord og andre aktiver, der berøres af projektet, beskrevet.

– Det er vigtigt for IFU at bruge vores indflydelse til at sikre, at vores investeringer overholder internationale standarder og praksis, og at vores investeringer ikke krænker menneskerettigheder. Sammen med vores partnere og en række specialiserede konsulenter har IFU formået at skabe et projekt i Gobi-ørkenen, der både er kommercielt bæredygtigt og samtidig beskytter de oprindelige folks rettigheder i det område, hvor vi driver forretning, siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

Udvælgelse af de berørte hyrder

De mongolske hyrdefamilier bor i deres eget filttelt kaldet en “ger”. En ger er den traditionelle boligtype, der er blevet tilpasset gennem århundreder til realiteterne i det nomadiske liv på de barske ørkenstepper. Den vejer fra 150 til 300 kg og kan let tages ned, transporteres og sættes op igen. For at sikre tilstrækkelig græsning til deres dyr flytter hyrderne deres lejr i forhold til sæsonen.

Placeringen af de vinter- og sommerlejre, som blev defineret som beliggende i nærheden af projektområdet, er blevet identificeret ved at inkludere de berørte hyrder, feltundersøgelser og registreringsundersøgelser med repræsentanter fra den lokale administration samt ved at krydskontrollere med andre hyrder.

Inddragelse af de berørte familier i kompensationsprocessen

Familierne, der blev identificeret som potentielle brugere af området i løbet af året, blev involveret i en høringsproces for at sikre en ordentlig kompensationsproces, herunder en klageinstans. Formålet med denne proces var at opnå en forståelse af de involverede familiers levebrød, herunder deres husdyr (geder, får, køer, heste og kameler) og på den baggrund vurdere om en passende kompensation enten skulle udmøntes i naturalier eller kontant.

Alle kompensationsaftaler er underskrevet af de involverede hyrder. Kompensationen består af en kombination af forskellige foranstaltninger, herunder en kontant kompensation på 75 procent af årsindkomsten, der stammer fra husdyrgræsning, dyr, dyrefoder; støtte til identifikation af nye lejrpladser og/eller opførelse af en dyb brønd for at sikre vandforsyningen.

For at følge op på kompensationsprocessen vil der være en løbende overvågning af de berørte hyrders levevilkår.

Relevante cases

KAFFE FRA TANZANIA GIVER EN GOD SMAG I MUNDEN

KAFFE FRA TANZANIA GIVER EN GOD SMAG I MUNDEN

Shangri-La Estate er en danskejet kaffeplantage i Tanzania, der producerer kaffe, der bl.a. sælges hos Baresso. > Læs mere
HOTELLET, DER TALER FOR SIG SELV

HOTELLET, DER TALER FOR SIG SELV

På Park Inn i Cape Town er en tredjedel af de ansatte døve, som har fået en ny chance i arbejdslivet. > Læs mere
NORDISK SAMARBEJDE SIKRER OVER HALV MILLIARD TIL MIKROFINANS

NORDISK SAMARBEJDE SIKRER OVER HALV MILLIARD TIL MIKROFINANS

Nordic Microfinance Initiative giver fattige adgang til lånefinansiering. > Læs mere