< Tilbage til cases

MODERNE SVINEPRODUKTION I UKRAINE

Det danskejede selskab Danosha, der årligt producerer knap 300.000 slagtesvin og dyrker over 12.000 hektar jord, er den andenstørste svineproducent i Ukraine.

Danosha købte i 2004 en nedlagt svinefarm i Ukraine. I dag driver Danosha tolv moderne svinefarme og en kvægfarm på otte lokationer i det vestlige Ukraine og er i gang med yderligere udvidelser af produktionen. En del af det udstyr, der anvendes ved byggeriet af nye farme, fremstilles på Danoshas eget værksted og betonstøberi.

Den samlede årlige produktion er på næsten 300.000 slagtesvin, og virksomheden beskæftiger knap 700 lokalt ansatte. Udover svineproduktion og en mindre mælkeproduktion dyrker Danosha mere end 12.000 hektar jord, hvor afgrøderne primært anvendes til dyrefoder.

“Vores investering i Ukraine har været en succes, og vi har nu en meget effektiv produktion”

Tom Axelgaard, formand for Danoshas bestyrelse

Bæredygtig produktion

Danosha, der er en del af Axzon-gruppen, har fra starten haft fokus på, at produktionen af slagtesvin skulle være bæredygtig. Svinefarmene er indrettet med moderne udstyr og lever op til danske standarder for miljø og dyrevelfærd. Gylle opbevares i forseglede laguner, indtil den anvendes som gødning på markerne. For at reducere generne ved transport med tunge køretøjer gennem landsbyerne ledes gyllen oftest ud til markerne i lange lukkede rørledninger.

En del af gyllen benyttes i et biogasanlæg, der producerer el og varme til farmene og en foderfabrik. Restproduktet fra biogasproduktionen lugter mindre og anvendes ligeledes som gødning på de dyrkede arealer.

Flere farme på vej

Danoshas foreløbige målsætning er at øge produktionen til knap 600.000 slagtesvin. Det kræver etablering af yderligere seks til otte svinefarme. Derudover vil der blive indgået aftaler om forpagtning af yderligere landbrugsjord. Danosha har ligeledes planer om at bygge biogasanlæg ved flere af farmene, og det andet biogasanlæg blev påbegyndt i 2016. Endelig planlægger Danosha at bygge eget slagteri i løbet af 2017-18.

IFU har investeret i Danosha flere gange

Investeringsfonden for Østlande, der nu er under afvikling, investerede for første gang i Danosha i 2006. I 2012 bidrog IFU med 30 mio. kr. i form af lån og aktiekapital.

– IØ og IFU er vigtige partnere, og deres investeringer har bidraget væsentligt til vores ekspansion, siger Tom Axelgaard.

Relevante cases

DANSK FARM PRODUCERER FLERE HUNDREDE TUSINDE SLAGTESVIN

DANSK FARM PRODUCERER FLERE HUNDREDE TUSINDE SLAGTESVIN

Danske investorer har over en periode på blot fire år opbygget en stor svinefarm i Kina. > Læs mere
I KINA SPISER DE SVINEKØD

I KINA SPISER DE SVINEKØD

Kina er verdens største marked for svinekød og derfor et attraktivt marked for den danske agribusiness-sektor. > Læs mere
IFU FINANSIERER UKRAINSK BANK FOR SMÅ VIRKSOMHEDER

IFU FINANSIERER UKRAINSK BANK FOR SMÅ VIRKSOMHEDER

IFU har etableret en lånefacilitet for Bank Lviv for at fremme vækst blandt mindre virksomheder i det vestlige Ukraine. > Læs mere