< Tilbage til cases

© Royal Danish Seafood

FRISK DANSK FISK I GHANA

Royal Danish Fish Group har med etableringen af en fiskefarm på Voltasøen i Ghana øget den lokale beskæftigelse og sikret en stabil forsyning af friske fisk til det lokale marked, opkøbere og forbrugere.

Voltasøen i Ghana er en af de største kunstige søer i verden. Den blev opstemmet i midten af 1960’erne og skabte i flere årtier basis for et stort fiskeri. Men på grund af blandt andet overfiskning mistede den sin betydning for fiskeriet i Ghana. I dag importerer Ghana omkring 800.000 tons fisk om året.

Den danske virksomhed Royal Danish Fish har i samarbejde med en lokal partner igen sat gang i fiskeriet på Voltasøen. Det er sket med fiskefarmen West African Fish, der opdrætter og producerer den lokalt anerkendte spisefisk Tilapia. Produktionen sker både via et akvakulturanlæg og i store bure placeret i selve Voltasøen.

– Det har været en stor opgave at stable sådan et projekt på benene i Afrika. Vi startede fuldstændig fra grunden og har selv etableret både fiskefarm og hele infrastrukturen inklusive veje, boliger og elektricitet, siger Mogens Mathiasen, der er administrerende direktør i Royal Danish Seafood.

Høj vækst i produktionen

Den opdrættede fisk sælges via det lokale marked, der nu igen er blomstret op, og til distributører, der sælger den videre i resten af landet. Dermed har fiskefarmen udover at skabe omkring 100 direkte arbejdspladser også bidraget til en større forsyning af frisk fisk og dermed reduceret behovet for import af fisk.

Fiskefarmen er løbende blevet udvidet, og den årlige produktion er steget fra 28 tons i det første produktionsår til nu 4000 tons Tilapia.

“Det er gået langt bedre end forventet, og efterspørgslen er så stor, at vi løbende har udvidet produktionen”

Mogens Mathiasen, adm. direktør, Royal Danish Fish Food

Fokus på miljøet

Royal Danish Seafood har stor erfaring fra produktion af blandt andet ål i Danmark, hvor der er fokus på at minimere forureningen. Det sker blandt andet via akvakulturanlæg, der er baseret på separate recirkulerende anlæg med et dagligt vandskifte på under 2 procent. Det er i princippet en tilsvarende teknologi, der bliver anvendt på fiskefarmen i Ghana.

Produktionen via net, der er placeret direkte i Voltasøen, reducerer også miljøbelastningen i forhold til den traditionelle metode med landbaserede anlæg. Dertil kommer, at der anvendes et højteknologisk foder, der ligeledes minimerer forureningen.

En del af lokalsamfundet

Royal Danish Fish Food er også engageret i det lokalsamfund, hvor fiskefarmen er placeret. Senest har virksomheden doneret til en ny bygning i den lokale grundskole, ligesom der er fokus på de ansattes uddannelse.

Se en film omkring projektet her.

Relevante cases

DANSK FARM PRODUCERER FLERE HUNDREDE TUSINDE SLAGTESVIN

DANSK FARM PRODUCERER FLERE HUNDREDE TUSINDE SLAGTESVIN

Danske investorer har over en periode på blot fire år opbygget en stor svinefarm i Kina. > Læs mere
ALLER AQUAS FISKEFODERFABRIK ER STØRST I EGYPTEN

ALLER AQUAS FISKEFODERFABRIK ER STØRST I EGYPTEN

Den globale producent af miljøvenlig fiskefoder, Aller Aqua, har i løbet af få år opnået en ledende position i Egypten. > Læs mere
RESTAURANT I BOLIVIA STYRKER VÆRDIKÆDEN

RESTAURANT I BOLIVIA STYRKER VÆRDIKÆDEN

Gourmetrestauranten GUSTU arbejder udelukkende med bolivianske produkter fra alle regioner i landet. > Læs mere