< Tilbage til cases

DEIF STYRER KINAS VINDMØLLER

DEIF, der er en global leverandør af bl.a. styresystemer til vindmøller, har godt fat i det kinesiske marked og forventer yderligere medvind.

Der er fart på det kinesiske vindmarked. I 2015 stod Kina med 30,5 GW for næsten halvdelen af al vindenergi, der blev opstillet i hele verden. Den danske virksomhed DEIF har godt fat i det kinesiske marked og forventer yderligere vækst i de kommende år.

Optimerer driften

DEIF udvikler, producerer, sælger og installerer styresystemer til vindmøller og vindmølleparker. Systemerne skal bl.a. sikre, at de enkelte vindmøller producerer optimalt, og at driften af vindparkerne optimeres f.eks. i forhold til at afpasse den leverede mængde energi til el-nettet gennem intelligente løsninger. Kina har nogle af verdens største vindmølleparker, og det kræver intelligente og integrerede løsninger at styre de meget store effekter.

De grundlæggende komponenter sources fra Danmark, mens udvikling og samling foretages i Kina. Det sker i tæt samarbejde med de lokale producenter og operatører, som er blandt de største i verden. DEIF er derfor i stand til at levere skræddersyede løsninger, der matcher kravene fra de kinesiske virksomheder.

”Vores produkter er anerkendte i Kina, og vi har succes med at sælge til de lokale vindmøllefabrikanter, der er de dominerende på markedet, ligesom vi har godt fat i operatørerne af vindparkerne. Det skyldes bl.a., at vi leverer skræddersyede løsninger til de enkelte kunder og i høj grad har tilpasset os lokale markedsvilkår”

Christian Nielsen, direktør i DEIF Wind Power Technology

Med på eksport

En af de seneste opgaver DEIF har løst i Kina er en opgradering af kontrolsystemerne i 134 vindmøller i Xiangshui Wind Park, der ligger i Jiangsu provinsen. Selvom møllerne kun var fem år gamle, var kontrolsystemerne slidt op. De nye kontrolsystemer har både forlænget levetiden på møllerne og resulteret i en forøgelse af den årlige el-produktion med op til fire procent.

Projektet er gennemført i partnerskab med den kinesiske vindmølleproducent Donfang, der også har brugt DEIF løsninger på en stor kontrakt, som den kinesiske producent har vundet i Sverige.

Klimainvesteringsfonden bidrager til væksten

DEIF har i 2015 udskilt sine vindaktiviteter i et selvstændigt kinesisk selskab, som Klimainvesteringsfonden har købt godt 40 procent af aktierne i. Kapitalindskuddet skal øge selskabets arbejdskapital, da det er forudsætningen for at øge omsætningen i et marked med lange kreditter.

Relevante cases

NPP SKAL LOKALISERE OG UDVIKLE SOL- OG VINDPROJEKTER

NPP SKAL LOKALISERE OG UDVIKLE SOL- OG VINDPROJEKTER

Nordic Power Partners er et nyt dansk selskab, der skal udvikle sol- og vindprojekter i udviklings- og vækstlande. > Læs mere