< Tilbage til cases

DANSK FARM PRODUCERER FLERE HUNDREDE TUSINDE SLAGTESVIN

Danske investorer har over en periode på blot fire år opbygget en stor svinefarm i Kina. Farmen leverer slagtesvin til kineserne, som konsumerer halvdelen af alt svinekød i verden. Kvalitet og fødevaresikkerhed har topprioritet.

Den kinesiske svineindustri er under forvandling. Skiftet fra små producenter til store svinefarme skyldes både en stigende efterspørgsel på sunde fødevarer fra de kinesiske forbrugere og markant strammere miljøkrav fra de kinesiske myndigheder. Derudover er der fokus på at øge produktiviteten, da kineserne som følge af øget velstand spiser mere og mere kød.

Udviklingen i Kina har ført til, at en række danske svineproducenter og investorer har startet produktion af slagtesvin i Kina. Tillige produceres avlsdyr, dels til eget brug, dels beregnet på salg til kinesisk ejede farme, der har set fordelene ved at investere i dansk genetik.

Danske avlsdyr, regler og udstyr

Det er Scandinavian Farms, der har etableret en helt ny svinefarm i Jiangsu-provinsen. Farmen er bygget op fra grunden baseret på dansk design og med dansk staldudstyr, der både skal sikre ordentlig dyrevelfærd og høje miljøstandarder. Derudover er der importeret danske avlsdyr, som bidrager med højere produktivitet, da en dansk so typisk kan producere dobbelt så mange slagtesvin som en kinesisk

Det første spadestik blev taget i 2013, og fra midten af 2014 blev de første slagtesvin leveret. I dag er produktionen oppe på omkring 150.000 slagtesvin om året. Målsætningen er at øge den årlige produktion til omkring 500.000 slagtesvin, og den plan er allerede ved at blive udrullet, idet produktionen fra midten af 2017 vil nå op på omkring 360.000 slagtesvin.

”Vi ser et rigtig fornuftigt marked i Kina, hvor vi både kan bidrage med kvalitet og høje miljøstandarder og samtidig opnå et solidt afkast på vores investering”

Jørgen Lindberg, direktør, Scandinavian Farms

Gylle som gødning

Svinefarmen har siden produktionen startede op flere gange haft besøg af de kinesiske myndigheder, der generelt er imponeret over produktionseffektiviteten, den høje standard for dyrevelfærd og håndteringen af gyllen.

Der er for eksempel som noget nyt i Kina installeret køling af gyllen i alle stalde, hvilket medvirker til at reducere fordampningen af ammoniak og samtidig bidrager til opvarmning af kontorer og andre dele af farmen, da den varme, der trækkes ud af gyllen, passerer gennem en varmeveksler. Gyllen ledes også gennem en separator, der skiller den i en fast og flydende form. Da farmen ikke selv råder over dyrkningsarealer sælges den faste gylle til gartnerier, der bruger den som gødning til dyrkning af grøntsager, mens den flydende gylle gør gavn på ris- og hvedemarker hos lokale kinesiske bønder.

IFU og DAF er medinvestorer

IFU, der har stor erfaring med investeringer i svineproduktion og har gennemført mere end 130 investeringer i Kina, bidrager sammen med DAF med aktiekapital, lån og garantier til den kinesiske svinefarm. Den samlede investering i Kina er på godt 600 mio. kr.

Relevante cases

MODERNE SVINEPRODUKTION I UKRAINE

MODERNE SVINEPRODUKTION I UKRAINE

Det danskejede selskab Danosha er den andenstørste svineproducent i Ukraine. > Læs mere
FRISK DANSK FISK I GHANA

FRISK DANSK FISK I GHANA

Royal Danish Seafood Group A/S har øget lokal beskæftigelse og sikret en stabil levering af fisk til det lokale marked. > Læs mere
I KINA SPISER DE SVINEKØD

I KINA SPISER DE SVINEKØD

Kina er verdens største marked for svinekød og derfor et attraktivt marked for den danske agribusiness-sektor. > Læs mere