Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV)

Danske små og mellemstore virksomheder, der ønsker at etablere sig i udviklingslande og vækstmarkeder, kan få økonomisk støtte til forberedelse og opstart af projekter via IFU.

Små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Derfor har Danida og IFU etableret en SMV-facilitet, der kan støtte enkelte virksomheder i deres forberedelse og implementering af projekter i udviklingslande.

Der kan ydes økonomisk støtte til for eksempel udarbejdelse af forretningsstrategi, organisations- og ledelsesudvikling, feasibility studies, rekruttering af personale, miljøundersøgelser, uddannelsesplaner og implementering af CSR-initiativer.

Hvad er en SMV?

Faciliteten er forbeholdt små og mellemstore danske virksomheder. Disse defineres som virksomheder med:

  • Færre end 250 ansatte
  • En omsætning på mindre end EUR 50 mio. eller en balance på mindre end EUR 43 mio.

Skal godkendes af IFU

Faciliteten fungerer som en integreret del af IFU’s arbejde med investeringer i udviklingslande. Danske SMV’er, der ønsker at ansøge om støtte, skal derfor forud kunne godkendes i IFU’s normale appraisal procedurer, hvor der er fokus på projektets økonomiske bæredygtighed og bidrag til udvikling i investeringslandet.

Hvad er den maksimale økonomiske støtte?

Den maksimale støtte til et enkelt projekt er 1,5 mio. kr. fordelt med 750.000 kr. i henholdsvis en forberedelses- og opstartsfase. Støtten skal supplere virksomhedens egen investering og kan derfor maksimalt dække op til 50 pct. af de faktiske afholdte omkostninger og 25 procent af den samlede investering.

Hvordan ansøges?

Kontakt Investment Director Ib Albertsen eller Senior Investment Manager Anne Kathrine Oxenvad for yderligere oplysninger.

Kontaktpersoner
Ib Albertsen

Ib Albertsen

Investment Director, SME
Tel.: +45 33 63 75 49
Mob.: +45 22 68 75 49
iba@ifu.dk

Anne Kathrine Oxenvad

Anne Kathrine Oxenvad

Senior Investment Manager
Tel.: +45 33 63 75 96
Mob.: +45 22 68 75 96
ako@ifu.dk