Lande IFU, AIF, KIF og DAF kan investere i

Her kan du se, hvilke lande i Asien, Afrika, Latinamerika og Europa, som IFU, Den Arabiske Investeringsfond (AIF), Klimainvesteringsfonden (KIF) og Danish Agribusiness Fund (DAF) kan investere i.

IFU

IFU kan investere i alle lande anført på OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.

Mindst 50% af IFUs investeringer, målt over en glidende 3-års periode, skal foretages i værtslande med en bruttonationalindkomst pr. indbygger, der er under 80% af Verdensbankens definition af lavere mellemindkomstlande. Indkomstgrænsen er i 2016 USD 3.300 (2014 niveau).

I 2015 var 81% af investeringerne under grænsen. Investeringer med et regionalt fokus, og hvor området omfatter lande både under og over grænsen, er inkluderet i den angivne procent.

De seneste BNI pr. indbygger tal kan ses her (Atlas metode).

KIF og DAF

KIF og DAF kan lige som IFU investere i alle lande anført på OECD's DAC-liste.

AIF

AIF kan investere i syv udvalgte lande i Nordafrika og Mellemøsten. De er: Egypten, Tunesien, Libyen, Marokko, Algeriet, Jordan og Irak

Søg i IFUs portefølje

Senest opdateret 18. februar 2016.

Kontaktperson
Niels Gravgaard Laursen

Niels Gravgaard Laursen

CFO
Tel.: +45 33 63 75 80
Mob.: +45 22 68 75 80
ngl@ifu.dk