Mindre udledning af CO2 og mere salg af dansk klimateknologi

Klimainvesteringsfonden er et offentligt privat initiativ, der skal sikre finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder og samtidig fremme salg af dansk klimateknologi. Klimainvesteringsfonden, der blev etableret i januar 2014, har en samlet kapital på 1,3 mia. kr.

På FN’s klimatopmøde i København i december 2009 (COP 15) blev det besluttet, at de udviklede lande skal mobilisere kapital til klimainvesteringer i udviklingslande. Målsætningen er, at der fra 2020 skal mobiliseres 100 milliarder dollar årligt, og at en del af disse midler skal komme fra den private sektor.

Med Klimainvesteringsfonden er Danmark gået foran og har mobiliseret 1,3 mia. kr. i offentlig og privat kapital. De offentlige midler kommer fra staten og IFU, der har bidraget med 525 mio. kr. De private midler på i alt 775 mio. kr. kommer fra PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse (PBU), Dansk Vækstkapital og Aage V. Jensen Charity Foundation.

Hjælper dansk erhvervsliv
Klimainvesteringsfonden bidrager med risikovillig kapital og viden til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa.

Fonden investerer i projekter, der direkte eller indirekte medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser. Vi kan bidrage med aktiekapital til etablering af selskaber i samarbejde med danske virksomheder, eller vi kan deltage som medinvestor i større klimaprojekter, hvor dansk teknologi eller know-how indgår.

Forudsætningen for vores deltagelse er, at dit projekt er kommercielt bæredygtigt og benytter kendt klimateknologi.

KIF er administreret af IFU, der i samarbejde med dansk erhvervsliv har deltaget i mere end 1200 investeringer i over 100 lande. Vi kan derfor tilbyde dig solid finansiel erfaring, stor viden om lokale erhvervsvilkår og et bredt internationalt netværk.

Samlede investeringer på 8 - 9 mia. kr.
Klimainvesteringsfonden bidrager kun med en del af den samlede projektfinansiering i de enkelte projekter. Realiseringen af projekterne forudsætter derfor yderligere finansiering fra andre offentlige og private investorer som f.eks. dansk partner, lokale banker, fonde mv. Den samlede investering forventes derfor at blive i størrelsesordenen 8 - 9 mia. kr.

Seks investeringer godkendt
Indtil nu har Klimainvesteringsfonden godkendt seks investeringer. Det gælder en vindmøllepark i Kenya med Vestas, et produktionsselskab inden for vindenergi i Kina med DEIF, udvikling af bioethanol i Kina med Dong Energy, en række solcelleanlæg i Maldiverne med Nordic Power Partners, produktion af ventiler i Brasilien med AVK, og et selskab, der skal udvikle vind- og solparker.

Læs mere på klimainvesteringsfonden.dk.

Kontaktpersoner
Jacob Klingemann

Jacob Klingemann

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 28
Mob.: +45 22 68 75 28
jkl@ifu.dk

Peer Munkholt

Peer Munkholt

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 53
Mob.: +45 22 68 75 53
pmu@ifu.dk

Natalia Svejgaard

Natalia Svejgaard

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 31
Mob.: +45 22 68 75 31
nsv@ifu.dk

Otto Vinther Christensen

Otto Vinther Christensen

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 04
Mob.: +45 22 68 75 04
ovc@ifu.dk

Faktaark KIF