Klimainvesteringer

Klimainvesteringsfonden investerer i klimaralterede projekter i udviklings- og vækstlande. Investeringerne skal bidrage til at reducere den globale opvarmning og fremme salget af dansk klimateknologi.

Klimainvesteringsfonden kan investere i alle de cirka 150, som OECD har udpeget som udviklingslande. Dermed dækker Klimainvesteringsfonden stort set samtlige lande i Afrika og Latinamerika samt hovedparten af landene i Asien og nogle få lande i Europa.

Projekter

Klimainvesteringsfonden kan investere aktiekapital i projekter, der direkte eller indirekte medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser og som har dansk interesse. Det kan f.eks. være:

  • Vedvarende energi, f.eks. sol, vand og vind
  • Underleverandør til vedvarende energi, f.eks. vinger til vindmøller og produktion af solceller
  • Energieffektivisering, f.eks. teknologiopgradering med minimum 20 procents effektivisering
  • Alternativ energi, f.eks. biogas fra dyrehold
  • Transport, f.eks. kollektiv transport
  • Materiale og udstyr, f.eks. isoleringsmateriale og fjernvarmesystemer
  • Andre projekter, der kan bidrage til væsentlige reduktioner i udledning af drivhusgasser

Klimainvesteringsfonden kan derudover investere i projekter, der har til formål at sikre tilpasning til klimaforandringer som f.eks. katastrofeberedskab, kystsikring, klimainformationer.

Klimainvesteringsfonden kan ikke investere i ny energiproduktion baseret på kul eller i projekter, der har til formål at indfange eller lagre CO2.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af vores investeringsrådgivere.

 

 


 

Kontaktpersoner
Jacob Klingemann

Jacob Klingemann

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 28
Mob.: +45 22 68 75 28
jkl@ifu.dk

Peer Munkholt

Peer Munkholt

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 53
Mob.: +45 22 68 75 53
pmu@ifu.dk

Natalia Svejgaard

Natalia Svejgaard

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 31
Mob.: +45 22 68 75 31
nsv@ifu.dk

Otto Vinther Christensen

Otto Vinther Christensen

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 04
Mob.: +45 22 68 75 04
ovc@ifu.dk