IFU træder ud af projektselskabet

IFU trækker sig typisk ud af selskabet efter 5 -7 år, når lånet er indfriet eller aktierne er solgt.

Efter typisk 5-7 år trækker IFU sig ud af det etablerede selskab. Den mest normale udgang er enten, at lånet er betalt tilbage, og/eller at der er en klar aftale mellem parterne dels om tidspunktet for IFU’s udtræden og dels om værdisætningen af aktierne.

Findes der ikke en sådan aftale, vil salgsprisen for IFU’s aktier normalt være markedsværdien.  

I tilfælde, hvor en projektvirksomhed kommer i problemer, og hvor en rekonstruktion eventuelt kan være nødvendig, har IFU en gruppe investeringsrådgivere, der har specialiseret sig i at håndtere den slags komplicerede sager.
Kontaktperson
Morten Christiansen

Morten Christiansen

Senior Vice President, Investments
Tel.: +45 33 63 75 20
Mob.: +45 22 68 75 20
mc@ifu.dk