Hjulene drejer

Når selskabet er etableret udpeger IFU en fast investeringsrådgiver, der løbende kan yde rådgivning og ofte vil deltage i bestyrelsen.

Når investeringsaftalerne er underskrevet, og udbetalingen påbegyndt, går samarbejdet ind en ny fase, hvor der særligt er fokus på de mange praktiske ting og detaljer, der skal på plads i forbindelse med etableringen og driften af selskabet i det valgte udviklingsland.

IFU udpeger nu en investeringsrådgiver, der bliver den faste rådgiver for det etablerede selskab. Vedkommende har typisk erfaring fra det pågældende land og kan hjælpe selskabet med kontakter, opbygge netværk og rådgive om daglige ting som ansættelsesforhold, skattespørgsmål og drift i værtslandet. Investeringsrådgiveren vil også ofte sidde i bestyrelsen for det etablerede selskab.

Undervejs i denne fase kan der blandt andet opstå behov for yderligere finasiering. Oftest skyldes det overskridelser af investeringsbudgettet eller behov for udvidelser, fordi selskabet udvikler sig mere positivt end forventet.

I de tilfælde kan IFU medvirke til at øge kapitalgrundlaget også ved at bidrage med yderligere risikovillig kapital fra IFU.
Kontaktperson
Morten Christiansen

Morten Christiansen

Senior Vice President, Investments
Tel.: +45 33 63 75 20
Mob.: +45 22 68 75 20
mc@ifu.dk