Første skridt mod etablering i udlandet

Den oprindelige forretningsidé er modnet og klart formuleret. Nu bliver der sat fokus på blandt andet forretningsstrategier samt de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer.

Efter den første kontakt mellem IFU og den danske virksomhed starter det egentlige samarbejde.

Den oprindelige forretningsidé er modnet og klart formuleret. Nu bliver der sat fokus på blandt andet forretningsstrategier samt de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer. Forholdene i det påtænkte investeringsland bliver ligeledes drøftet, og de praktiske samt juridiske problemstillinger behandles grundigt.

Parallelt med dette bliver der diskuteret finansieringsmodeller og udkast til investeringsaftaler. Det aftales, hvilken finansiering IFU skal bidrage med, og hvordan fordelingen skal være for eksempel mellem aktiekapital og lån.   

Denne fase tager typisk 5-6 måneder, men kan gå væsentlig hurtigere, hvis den danske virksomhed har erfaring med etablering i udlandet eller tidligere har gennemført investeringer med IFU.

Der kan dog også gå længere tid, hvis der for eksempel opstår politiske forhindringer i investeringslandet

Når IFU’s investeringsrådgivere og virksomheden har færdiggjort denne del af arbejdet, bliver forslaget til investering præsenteret for IFU’s bestyrelse eller investeringskomite, der træffer den endelige beslutning om IFU’s deltagelse.
Kontaktperson
Morten Christiansen

Morten Christiansen

Senior Vice President, Investments
Tel.: +45 33 63 75 20
Mob.: +45 22 68 75 20
mc@ifu.dk