Størst udviklingseffekt i nye selskaber

IFU's investeringer sker primært i ny virksomheder, der har størst udviklingseffekt.

Ifølge FN er op til 80 procent af de globale direkte udenlandske investeringer (FDI) knyttet til opkøb af eksisterende virksomheder. Dermed går kun cirka 20 procent af investeringerne til etablering af nye virksomheder, såkaldte “greenfield projekter”.

I IFU er billedet næsten omvendt. Knap 70 procent af IFU’s investeringer sker i ”greenfield projekter”.

Størst effekt i nye virksomheder

Etablering af nye virksomheder vurderes normalt til at have den største udviklingseffekt, fordi de introducerer en ny erhvervsaktivitet i investeringslandet. Samtidig er det den type investeringer, som investorer vurderer som særligt risikable. Derfor er risikovillig kapital fra organisationer som IFU ofte en forudsætninger for, at den type investeringer kan gennemføres i udviklingslande.

Opkøb af eksisterende virksomheder har også som hovedregel positive udviklingseffekter. Normalt resulterer denne type investeringer i en markant opgradering via overførsel af ny teknologi og forbedring af de ansattes kvalifikationer.

Kontaktperson
Rune Nørgaard

Rune Nørgaard

Communication Director
Tel.: +45 33 63 75 60
Mob.: +45 22 68 75 60
rno@ifu.dk