Skat er afgørende for lokal udvikling

Selskabsskat er afgørende for at nationale og lokale myndigheder kan udvikle og finansiere velfærdsrelaterede ydelser og service. De selskaber, IFU har investeret, i rapporterede om skattebetalinger for 336 mio. kr. i finansåret 2013.

Etableringen af en fysisk og social infrastruktur har stor betydning for menneskers livsvilkår. Mange af disse velfærdsrelaterede ydelser er ofte finansieret af selskabsskat eller indkomstskat fra ansatte. Etableringen af profitable private selskaber er derfor en væsentlig brik i et lands velfærdsudvikling.

I 2013 begyndte IFU at indsamle og rapportere tal for selskabskat samt andre skatter og afgifter for de selskaber, som IFU har investeret i. Nedestående tal er primært relateret til finansåret 2013. For selskaber, der ikke har kalenderåret som regnskabsår, er tallet hentet fra den senest tilgængelige årsrapport.

IFU har skatteoplysninger fra 140 selskaber i porteføljen. Oplysninger er ikke medtaget for selskaber, der er under etablering, ved at blive exited eller uden aktivitet. Desuden medtages der ikke skatteoplysninger for fondsinvesteringer.

 De 140 selskaber rapporterede om samlede selskabsskatter samt andre skatter og afgifter for i alt 336 mio. kr. Indkomstskat fra ansatte i virksomhederne er ikke medtaget i denne opgørelse. 

 

Kontaktperson
Rune Nørgaard

Rune Nørgaard

Communication Director
Tel.: +45 33 63 75 60
Mob.: +45 22 68 75 60
rno@ifu.dk