Investeringer for mere end 100 milliarder kr.

IFU har med et statsligt indskud på 1 mia. kr. bidraget til investeringer for knap 120 mia. kr.

IFU bidrager med risikovillig kapital og rådgivning til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande. Investeringerne sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier til projekter med danske investorer eller interesser. Når aktiekapitalen er indfriet, eller lånene tilbagebetalt, investerer IFU provenuet i nye selskaber.

Pengene er investeret ni gange

De knap 1,1 mia. kr., som den danske stat har indskudt i IFU, er således blevet investeret flere gange og har i alt resulteret i forventede investeringer i udviklingslandene for knap120 mia. kr. Heraf har IFU bidraget med over 11 mia. kr.

Der er dermed for et begrænset statsligt engagement gennemført markante investeringer i udviklingslandene. Samtidig har IFU i dag tilbagebetalt 1,25 mia. kr. til staten.

Kontaktperson
Rune Nørgaard

Rune Nørgaard

Communication Director
Tel.: +45 33 63 75 60
Mob.: +45 22 68 75 60
rno@ifu.dk