IFU's værktøjer

IFU har udviklet en række værktøjer og skabeloner, der kan støtte projektselskaberne i deres arbejde med bæredygtighed.

CSR self assessment

Værktøjet er et spørgeskema, der hjælper med at vurdere, i hvilket omfang projektselskabet lever op til de mest fundamentale krav og rettigheder vedrørende væsentlige bæredygtighedsemner. Værktøjet kan bruges til at identificere eventuelle følsomme områder og prioritere indsatsen indefor bæredygtighed og kan indgå i en læreproces for både ledere og medarbejdere. Værktøjet er udviklet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med IFU, DI og Økonomi- og Erhvervsministeriet og hedder officielt Global Compact Self Assessment Tool. Den fulde version af værktøjet kan downloades her. En forkortet pdf udgave af værktøjet kan downloades her.

Sustainability policy and communication guidelines

IFU opfordrer alle projektselskaber til at være åbne og informative omkring deres forretningsresultater og deres arbejde med bæredygtighed for at skabe den bedst mulige platform for en vedvarende og proaktiv dialog med deres interessenter.

Som de fleste andre investorer kræver IFU, at IFU-finansierede projekter har en skriftlig politik, som forklarer, hvad de ønsker at opnå med deres arbejde indenfor bæredygtighed.

Fremlæggelse af relevant information kan hjælpe interessenter med at forstå den betydning og de muligheder, som virksomheden har. Klar kommunikation og en systematisk tilgang til at behandle spørgsmål og klager styrker interessenternes tillid, forbedrer virksomhedens image og sikrer et godt forhold til lokalsamfundet. Synlig ekstern kommunikation om virksomhedens resultater indenfor bæredygtighed fastholder motivationen og hjælper med at skabe fokus på at sikre løbende forbedringer.

Sustainability policy and communication guidelines kan hjælpe virksomhederne med at tage det første skridt, vedtage en bæredygtighedspolitik og planlægge deres kommunikation om bæredygtighed.

Sustainability policy and communication guidelines kan downloades her.

Guidelines i leverandørstyring

Disse guidelines beskriver, hvordan projektselskabet kan arbejde for at sikre ordentlige forhold vedrørende bæredygtighed hos sine leverandører. Værktøjet beskriver, hvordan selskabet kan prioritere sine leverandører, hvordan selskabet kan anvende codes of conduct og etablere screeningsrutiner, hvordan dialog og partnerskabssamarbejde kan tilrettelægges og endelig hvad selskabet kan gøre, hvis det bliver bekendt med uacceptable forhold i leverandørkæden.

Guidelines i ansvarlig leverandørstyring kan downloades her.

Guidelines til årlig statusrapport om bæredygtighed

Disse guidelines støtter projektselskabet i at udarbejde den årlige statusrapport om bæredygtighed til selskabets bestyrelse. Værktøjet omfatter en rapportskabelon, der hjælper med at sikre at statusrapporten afspejler selskabets performance, er i overensstemmelse med IFU’s bæredygtighedspolitik og kan bruges som et ledelsesværktøj i arbejdet med løbende forbedringer af indsatsen indenfor bæredygtighed. 

IFU's guidelines til rapportering udleveres på forespørgsel.

Hiv/aids-guidelines

Disse guidelines beskriver, hvad en hiv/aids-politik skal indeholde. Projektselskabet skal vedtage en hiv/aids-politik og aktivt medvirke til at forebygge udbredelsen af hiv/aids, tilbyde hiv/aids tests og forhindre, at sygdommen er stigmatiserende. Projektselskabet skal overveje at tilbyde hiv-medicin til smittede medarbejdere.

IFU's hiv/aids guidelines udleveres på forespørgsel.

Andre værktøjer

Der findes også en lang række værktøjer og standarder, som er udviklet af industriorganisationer, konsulenthuse og NGO’er. Vi hjælper gerne projektselskabet med at få overblik over de mange værktøjer og deres anvendelsesmuligheder og med at vælge de værktøjer, der bedst modsvarer selskabets situation og ambitionsniveau.

 

Kontaktpersoner
Andreas Brogaard Buhl

Andreas Brogaard Buhl

Head of Sustainability and Corporate Governance
Tel.: +45 33 63 75 16
Mob.: +45 20 66 79 64
abb@ifu.dk

Birgitte Bang Nielsen

Birgitte Bang Nielsen

Sustainability Director
Tel.: +45 33 63 75 26
Mob.: +45 22 68 75 26
bbn@ifu.dk