IFU's kommunikation om bæredygtighed

IFU kommunikerer åbent om indsatsen og resultaterne i arbejdet med bæredygtighed, og vi rapporterer årligt om fremdriften til UN Global Compact.

Vi tror på, at åbenhed om vores indsats og resultater er det bedste fundament for dialogen med vores omverden. Vi fortæller gerne om de metoder og værktøjer, vi bruger i vurderingen af projekter, og hvordan vi bidrager til projekternes vej mod bæredygtighed gennem rådgivning, træning og kompetenceopbygning.

IFU følger årsregnskabslovens bestemmelser om at redegøre for arbejdet med samfundsansvar som en del af den finansielle årsrapport. Vi rapporterer også årligt til UN Global Compact om fremdriften i vores arbejde med at implementere de 10 principper.

Når det angår vores forretningsvirksomhed, er vi undtaget fra den danske lov om offentlighed i forvaltningen og behandler derfor oplysninger fra projektselskaberne fortroligt. Vi er dog omfattet af miljøoplysningsloven fra 2005, også kaldet Århuskonventionen. Det betyder, at vi eventuelt er forpligtet til at overdrage informationer om projektselskabers eksterne miljøpåvirkning, hvis der søges om aktindsigt fra journalister eller andre interessenter. Som første skridt vil vi dog altid høre det berørte projektselskab og opfordre selskabet til selv at tage kontakt til den interessent, der har bedt om aktindsigt.

IFU har et Sustainability Advisory Board med repræsentanter for vigtige interessenter inden for miljø, menneskerettigheder, udvikling og virksomhedspolitik. Vi inviterer jævnligt disse interessenter til dialogmøder om udfordringer, dilemmaer og muligheder i IFU’s arbejde med bæredygtighed.

Kontaktpersoner
Andreas Brogaard Buhl

Andreas Brogaard Buhl

Head of Sustainability and Corporate Governance
Tel.: +45 33 63 75 16
Mob.: +45 20 66 79 64
abb@ifu.dk

Birgitte Bang Nielsen

Birgitte Bang Nielsen

Sustainability Director
Tel.: +45 33 63 75 26
Mob.: +45 22 68 75 26
bbn@ifu.dk