IFU's bæredygtighedspolitik

IFU har tilsluttet sig FN's Global Compact-principper, og vi forpligter os til at anvende og fremme disse principper sammen med de projektselskaber, vi investerer i.

Vores tilgang til bæredygtighed er i overensstemmelse med de internationalt anerkendte principper i FN's Global Compact, og vi tilskynder projektselskaberne til at lade disse principper udgøre rammen for arbejdet med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

IFU's bæredygtighedspolitik og retningslinjer for anti-korruption baserer sig på kravene i en række internationale konventioner, erklæringer og deklarationer, som der er bred international enighed om udstikker minimumsrammerne og principperne for en bæredygtig udvikling, herunder blandt andet FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), der opstiller en række kriterier for, hvordan ansvar for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder håndteres. Vi ønsker herigennem at bidrage til opfyldelsen af FN's 2015-mål - UN Millenium Development Goals.

IFU investerer ikke i projekter, der involverer aktiviteter, som er på EDFI's Exclusion List. Denne liste er udarbejdet i samarbejde med European Development Finance Institutions (EDFI).

Bæredygtighedspolitikken og IFU's retningslinjer for anti-korruption skal følges af alle projekter, som IFU investerer i. For at støtte projektselskabernes indsats for ​bæredygtighed har vi udarbejdet en håndbog, der uddyber, hvordan vores bæredygtighedspolitik skal forstås og fortolkes. Håndbogen giver desuden en række anbefalinger til, hvordan projektselskaberne kan arbejde strategisk og proaktivt med forhold vedrørende bæredygtighed. Anbefalingerne baserer sig på vores mangeårige erfaringer med forhold vedrørende bæredygtighed i udviklingslandene og emerging markets.

Fotos: Jørgen Schytte og Mikkel Østergaard for Danida

Kontaktpersoner
Andreas Brogaard Buhl

Andreas Brogaard Buhl

Head of Sustainability and Corporate Governance
Tel.: +45 33 63 75 16
Mob.: +45 20 66 79 64
abb@ifu.dk

Birgitte Bang Nielsen

Birgitte Bang Nielsen

Sustainability Director
Tel.: +45 33 63 75 26
Mob.: +45 22 68 75 26
bbn@ifu.dk