FN's Global Compact

Global Compact er et FN initiativ, som har til formål at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement og ansvarlighed. De ti principper i Global Compact fremhæver på en enkel måde de vigtigste aspekter af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Den er en universel og enkel referenceramme, samtidig med at den er fleksibel og lægger vægt på processen og løbende forbedringer.

FN opfordrer virksomheder og organisationer til at tilslutte sig de ti principper, gøre dem til en integreret del af virksomhedernes strategier og operationer og årligt rapportere om, hvordan de arbejder efter principperne.

De ti principper:

Menneskerettigheder:

1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, og

2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder:

3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,

4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,

5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og

6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø:

7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,

8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og

9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-koruption:

10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og
bestikkelse.

Læs mere på Global Compacts hjemmeside.