Bæredygtighed i IFU's arbejde

IFU screener forhold vedrørende bæredygtighed i alle investeringsprojekter og sikrer, at projektselskaberne udarbejder handlingsplaner og forankrer arbejdet i organisationen.

Når en virksomhed anmoder IFU om finansiel deltagelse i et investeringsprojekt, foretager vi først en screening af emner vedrørende bæredygtighed, som er relevante for virksomheden. Screeningen tager udgangspunkt i både selve virksomheden, projektets art og det værtsland, som projektet skal finde sted i.

IFU's målsætninger om bæredygtighed skal forankres i projektselskabets forretningsstrategi og skal tilpasses og integreres fuldt og helt i selskabets daglige drift. Vi tilskynder derfor projektselskabet til at udarbejde en skriftlig bæredygtighedspolitik, som tydeligt definerer og beskriver selskabets vision, strategi og operationelle retningslinjer.

Vi hjælper dernæst projektselskabet med at udarbejde en langsigtet handlingsplan, der skal implementeres i det daglige ledelsesarbejde. Dermed fortsætter arbejdet med miljø, arbejdsmiljø, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder som en naturlig del af driften, også efter vi har trukket os ud af projektet.

Uanset om projektselskabet lever fuldt op til IFU’s krav om bæredygtighed eller er i gang med at implementere en handlingsplan vedrørende bæredygtighed, skal selskabet årligt udarbejde en statusrapport om bæredygtighed, der skal forelægges og godkendes af selskabets bestyrelse.

IFU eller eksterne eksperter foretager med jævne mellemrum vurderinger vedrørende bæredygtighed af enten landeporteføljer eller sektorporteføljer. Vurderingerne inkluderer bl.a. eksternt miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og arbejdstager- og menneskerettigheder. Dækningen af emner i vurderingerne har udviklet sig over årene i takt med udviklingen i IFU's bæredygtighedspolitik. Der er de seneste år gennemført vurderinger af projekter i Thailand (2015), Vestafrika (2012), det sydlige og østlige Afrika (2010), Kina (2008), Indien (2007) og Vietnam (2005).

Kontaktpersoner
Andreas Brogaard Buhl

Andreas Brogaard Buhl

Head of Sustainability and Corporate Governance
Tel.: +45 33 63 75 16
Mob.: +45 20 66 79 64
abb@ifu.dk

Birgitte Bang Nielsen

Birgitte Bang Nielsen

Sustainability Director
Tel.: +45 33 63 75 26
Mob.: +45 22 68 75 26
bbn@ifu.dk