Bæredygtige investeringer

IFU’s investeringer skal være bæredygtige og sikre en miljømæssig og social ansvarlig udvikling i de projekter, vi investerer i.

IFU’s målsætning er, at vores investeringer skal bidrage varigt til en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig udvikling i værtslandet. Det skal blandt andet ske ved at skabe sunde og sikre arbejdspladser og overføre viden og renere teknologi. Vi ønsker at bidrage til social og økonomisk udvikling af lokalsamfundet og opfordrer også projektselskaberne til at engagere sig lokalt. På den måde kan vores investeringer samlet set udvikle sig til sunde og bæredygtige forretninger.

Vi tror på, at det er afgørende for at opnå forretningsmæssig værdi og succes med arbejdet indenfor bæredygtighed, at det er forankret i projektselskabernes forretningsstrategi, og vi opfordrer selskaberne til at integrere bæredygtighed i alle beslutningsprocesser og ledelsessystemer.

Vi tilskynder også selskaberne til en åben dialog om bæredygtighed med omverdenen både for at opnå indsigt i omverdenens ønsker og forventninger til selskaberne og for at forbedre selskabernes omdømme og konkurrencekraft, så de kan tiltrække og fastholde kunder, investorer og medarbejdere.

Selskaberne er altid velkomne til at henvende sig til os med spørgsmål om forhold vedrørende bæredygtighed i de konkrete projekter og lande. Vi bistår gerne med råd og vejledning på baggrund af vores mangeårige erfaringer.

Kontaktpersoner
Andreas Brogaard Buhl

Andreas Brogaard Buhl

Head of Sustainability and Corporate Governance
Tel.: +45 33 63 75 16
Mob.: +45 20 66 79 64
abb@ifu.dk

Birgitte Bang Nielsen

Birgitte Bang Nielsen

Sustainability Director
Tel.: +45 33 63 75 26
Mob.: +45 22 68 75 26
bbn@ifu.dk