Jobprofil studentermedhjælper

IFU har flere studenter ansat, se jobprofilen nedenfor.

Jobprofilen nedenfor er en generisk profil og giver indblik i de minimumskrav, der stilles. Opgaverne vil variere fra afdeling til afdeling.

Eksempler på opgaver varetaget af studentermedhjælpere:

 • Assistere investeringsrådgivere med udarbejdelse af skriftlige oplæg på engelsk til brug for projektvurderinger.
 • Budgetsimulering (Excel-baseret model benyttes) samt analyse af regnskaber for danske virksomheder.
 • Forberede materiale og præsentationer til møder med potentielle og eksisterende partnere (over tid kunne medvirke ved præsentationerne).
 • Udarbejdelse af statistiske og økonomiske analyser, bl.a. til brug for IFU’s årsberetning, hjemmeside og tværgående analyser af IFU’s aktiviteter.
 • Medvirken ved vedligeholdelse og opdatering af IFU’s centrale projektdatabase.
 • Medvirke til vedligeholdelse og udvikling af økonomiske modeller (cash flow og investeringsmodeller udviklet i Excel).
 • Bistå ved værdiansættelse af projektvirksomheder.
 • Ajourføring/afstemning af valutakurssikringer.

Kravprofil

 • På vej til at blive bachelor med planer om at læse til kandidat indenfor økonomi eller finansiering.
 • Godt kendskab til Office-pakken, herunder ’superbruger’ af Excel og PowerPoint.
 • Taler, skriver og læser engelsk på forretningsniveau.
 • Selvkørende og anvender sund fornuft i din opgaveløsning.
 • Udadvendt og evner at begå dig på alle niveauer.
 • Sætter en ære i at overholde aftalte tidsfrister.
 • Er god til at etablere og vedligeholde en dialog.
 • Evt. har erfaring fra (studie)ophold i udlandet.

Ansættelsesvilkår:

 • Arbejdstiden er 15-20 timer ugentligt med fleksibel arbejdsplan, hvor der kan tages højde for eksamensperioder.
 • Lønnen er overenskomstbestemt.
Kontaktpersoner
Susanne M. Nielsen

Susanne M. Nielsen

HR Director
Tel.: +45 33 63 75 70
Mob.: +45 22 68 75 70
sun@ifu.dk

Alice Brøndum

Alice Brøndum

Staff Manager
Tel.: +45 33 63 75 81
abr@ifu.dk