IFU som fund manager

IFU har via knap 1200 investeringsaftaler i mere end 100 udviklingslande opbygget en betydelig erfaring med etablering og drift af virksomheder i områder med høj risiko.

IFU har i dag en unik ekspertise og en effektiv organisation, der kan levere professionel rådgivning om investeringer i udviklingslande og emerging markets.

Derfor bliver IFU også benyttet som fund manager for andre fonde, der er etableret i samarbejde med den danske stat og institutionelle investorer.

IFU har gennem flere år været fund manager for IØ – Investeringsfonden for Østlande (http://www.ioe.dk/) og IFV - Investeringsfonden for Vækstlande.

Den Arabiske Investeringsfond

I 2011 etablerede IFU i samarbejde med Udenrigsministeriet den Arabiske Investeringsfond (AIF), der investerer med danske virksomheder i syv lande i Nordafrika og Mellemøsten. IFU er fund manager for AIF.

Klimainvesteringsfonden

Staten, IFU og en række institutionelle investorer har etableret Klimainvesteringsfonden, der via forretningsmæssige investeringer i udviklings- og vækstlande skal bidrage til at reducere den globale opvarmning og fremme salget af dansk klimateknologi. Det foreløbige tilsagn til Klimainvesteringsfonden har et samlet kapitaltilsagn på 1,3 mia. kr. IFU er fund manager for Klimainvesteringsfonden.

IFU Investment Partners

I 2012 etablerede IFU i samarbejde med pensionskasserne PKA og PBU IFU Investment Partners. Fonden skal bidrage med egenkapital til projektselskaber, som IFU etablerer i samarbejde med danske virksomheder. IFU er fund manager for IFU Investment Partners.

Danish Microfinance Partners

I 2010 investerede IFU i samarbejde med PKA og PBU i Danish Microfinance Partners (DMP), der skal investere i finansielle institutioner, som er eksponeret mod mikrofinansiering samt små og mellemstore virksomheder i udviklingslande. Maj Invest er fund manger for DMP, og IFU yder rådgivning til Maj Invest.

Kontaktperson
Torben Huss

Torben Huss

Executive Vice President
Tel.: +45 33 63 75 40
Mob.: +45 22 68 75 40
thu@ifu.dk