IFU SeniorKlub

Klubbens formål er at opretholde netværket mellem nuværende og tidligere medarbejdere i IFU af alle kategorier og for tidligere ansatte at bevare kontakten med IFU. Endvidere at arrangere foredrag, udflugter, teaterbesøg, rejser og selskabelige sammenkomster med hyggeligt samvær, såsom julefrokoster.

Det netværk som klubbens medlemmer udgør, vil være en betydelig vidensbase, som vil kunne nyttiggøres ikke alene medlemmerne imellem men også i relation til IFU, der får mulighed for at trække på medlemmernes viden.

Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere fast ansatte i IFU, fra 1. januar i det kalenderår, hvor de fylder 55 år.

Det er tanken at afholde 3-4 møder om året, hvoraf et påtænkes afholdt hos IFU, når den nye årsrapport foreligger, hvor ledelsen af IFU vil give en orientering om den seneste udvikling i IFUs aktiviteter.

Et andet fast årligt møde vil være afholdelse af en julefrokost.

Det årlige kontingent vil indtil videre være DKK 100,-.

På generalforsamlingen den 7. april 2016 blev følgende valgt til bestyrelsen og som ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede sig som følger:

  • Gyda Kongsted, formand
  • Jens Lund Sørensen, kasserer
  • Bjørn Jakobsen, sekretær
  • Niels Evendt
  • Kirsten Bencke

Herudover blev følgende på generalforsamlingen valgt som suppleanter:

  • Hans-Jørgen Nyegaard
  • Diana Hidalgo Foss

Endelig blev J. Dan Jensen valgt som revisor og Jette Hetner som revisorsuppleant.

Såfremt du er interesseret i at høre nærmere om evt. medlemskab, kan du kontakte Bjørn Jakobsen, der har e-mailadressen: bjoern.jakobsen@gmail.com og tlf. nr.: 4589 0933.