Økonomiske hovedtal

2014

Resultatopgørelse DKKm
Dækningsbidrag fra projekter 202
Resultat af primær drift [*] 147
Årets resultat 149
Balance pr. 31. december 2013
Aktiekapitalinvesteringer i projekter til kostpris 1.385
Projektlån til kostpris 1.008
Samlede projektinvesteringer til kostpris 2.393
Samlede værdireguleringer (137)
Samlede projektinvesteringer inklusive værdireguleringer 2.256
Likvide midler og obligationsbeholdning 341
Indbetalt indskudskapital 0
Årets tilbagebetaling af indskudskapital 0
Egenkapital 2.608
Balancesum 2.667
Projektdata
Antal nye projekter i året 21
Antal aktive projekter ultimo året 191
Investeringer indgået i året 681
Investeringer udbetalt i året 528
Ikke udbetalt andel af indgåede investeringer inkl. garantier 919
Bindende tilsagn på endnu ikke indgåede investeringer 196
Nøgletal
Dækningsbidrag fra projekter/gennemsnitlig samlet projektinvestering - værdireguleret 9.7%
Årets resultat/gennemsnitlig egenkapital 5.9%
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 71
[*] Resultat af primær drift = Dækningsbidrag fra projekter minus administrationsudgifter
Kontaktperson
Niels Gravgaard Laursen

Niels Gravgaard Laursen

CFO
Tel.: +45 33 63 75 80
Mob.: +45 22 68 75 80
ngl@ifu.dk