Succeskriterier

IFU's succeskriteriemodel, ex ante og ex post, vurderer investeringers effekt på værtslandet. Resultaterne kan sammenlignes fra år til år.

I mere end ti år har IFU evalueret sine projekter ved hjælp af en succeskriterie-model. Modellen vurderer den effekt en investering vil have på værtslandet i form af jobskabelse, videnoverførsel og indflydelse på CSR-forhold. Disse effekter tælles sammen i kategorien udviklingseffekt, som udgør 50 procent a projektets samlede score.

Derudover vurderer IFU fondens additionalitet, som bl.a. fokuserer på IFU’s relative finansielle deltagelse, tilvejebringelse af kapital og reducering af politiske og finansielle risici. Endelig vurderes investeringerne på henholdsvis bæredygtighed og rentabilitet samt fondens bidrag og effektivitet.

Succeskriterierne for alle nye projekter etableret i løbet af et år konsolideres i fire hovedkategorier. Når disse lægges sammen viser scoren den samlede opfyldelse af IFU’s succeskriterier, der spænder fra 25 til 100 procent.

Dermed kan IFU følge de nye investeringers udviklingseffekt på årlig basis og sammenligne resultaterne fra år til år.

I 2012 reviderede IFU en række indikatorer i modellen. Evalueringen var baseret på erfaringer med tilsvarende modeller, som anvendes af andre europæiske development finance institutions. En af de nye indikatorer er skat, som betales i værtslandet.

Den opdaterede model lægger større vægt på god projektledelse, corporate governance, indflydelse på lokalsamfundet, miljø- og klimateknologi og CSR-ledelse. Den opdaterede model blev taget i brug fra 2013.

IFU anvender sin succeskriterie-model i vurderingen af alle sine investeringer og i forbindelse med, at IFU træder ud af projekterne. Når modellen anvendes to gange giver det mulighed for en sammenligning af forventede og faktiske effekter.

Kontaktperson
Henrik Jepsen

Henrik Jepsen

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 10
Mob.: +45 22 68 75 10
hj@ifu.dk