Lovgrundlag

IFU's virksomhed er reguleret via lov om internationalt udviklingssamarbejde.

IFU blev oprettet ved lov i 1967. IFU er en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer i udviklingslande i samarbejde med dansk erhvervsliv.

Se lovgrundlag

Se certifikat

IFU er ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, når det vedrører IFU's forretningsvirksomhed. Dog skal oplysninger om eksternt miljø under visse omstændigheder udleveres, i henhold til miljøoplysningsloven.

Lov nr. 1464 af 17. december 2013

IFU's vedtægter er besluttet af IFU's bestyrelse og godkendt af udviklingsministeren.

Vedtægt for Investeringsfonden for Udviklingslande

IFU er undtaget fra skattepligten. Se Selskabsskatteloven §3, stk. 1, nr. 17.

Ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, lov nr. 81 af 19. december 2016.

Kontaktperson
Nicolai Boserup

Nicolai Boserup

General Counsel
Tel.: +45 33 63 75 58
Mob.: +45 22 68 75 58
nib@ifu.dk

Skattepolitik
IFU forretningsorden
Vederlagspolitik for IFU’s bestyrelse og direktion
IFU's informations- og kommunikationspolitik