Fakta om IFU

Her kan du læse Q&A om IFU.

Hvad er IFU's formål?

IFU blev dannet med det formål at fremme private investeringer i udviklingslandene i samarbejde med dansk erhvervsliv.

Hvad tilbyder IFU til danske virksomheder?

IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.  

Hvilken form for finansiering kan man få fra IFU?

IFU’s investeringer sker på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. Investeringer sker direkte i det selskab, der etableres i et investeringsland.

Hvilken rådgivning yder IFU?

IFU tilbyder rådgivning i forbindelse med forberedelse, etablering og drift af selskaber i udviklingslande. Der rådgives både i forbindelse med etablering af nye selskaber, joint ventures med en lokal partner, ved opkøb af eksisterende virksomheder eller i projekter med dansk interesse.

En del af rådgivningen sker via deltagelse i bestyrelsen i de selskaber, der etableres i investeringslandet.

Rådgivning leveres af IFU’s investeringsrådgivere i København og via IFU’s regionalkontorer i Kina, Indien, Singapore, Sydafrika, Kenya, Ghana, Egypten og Colombia.

Hvor meget kan IFU investere?

IFU kan maksimalt investere 100 mio. kr. i et enkelt selskab. IFU’s andel af en investering kan normalt højst udgøre 30 procent, i mindre projekter dog helt op til 49 procent.

Hvem kan få del i IFU’s finansielle midler?

Alle virksomheder, der ønsker at gøre forretning i et af de knap 150 lande, IFU kan investere i.  

Forudsætningerne er, at:

- Der er danske investorer eller dansk interesse i projektet i investeringslandet

- Det skal vurderes, at forretningen er kommercielt bæredygtig

- Der skal skabes udvikling i investeringslandet

- Investeringslandet skal være på den liste af udviklingslande, IFU kan investere i. Se listen her

Kan IFU tilbyde yderligere finansiering?

Da IFU har tæt kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

IFU er fund manager for IFU Investment Partners, der kan investere egenkapital i selskaber, som etableres i samarbejde med IFU. Dermed kan selskaberne få adgang til yderligere risikovillig kapital udover de typisk 30 procent af den samlede finansiering, som IFU kan investere.

Hvor mange investeringer gennemfører IFU?

IFU og fonde administreret af IFU har samlet aftalt investeringer for 155 mia. kr. i knap 1200 selskaber. Heraf har IFU bidraget med knap 17 mia. kr.

IFU og fonde administreret af IFU investerer årligt cirka 800 mio. kr. i 45-60 selskaber.

Hvor kommer pengene fra?

IFU, IØ og AIF er offentligt finansierede revolverende fonde. Disse fonde havde ultimo 2014 et samlet engagement på 4 mia. kr. Klimainvesteringsfonden og IFU Investment Parternes er offentlig-private fonde med et samlet kapitaltilsagn på 1,8 mia. kr.
Kontaktperson
Rune Nørgaard

Rune Nørgaard

Communication Director
Tel.: +45 33 63 75 60
Mob.: +45 22 68 75 60
rno@ifu.dk