Baggrund

Vi yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer.

IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, som ønsker at gøre forretning i udviklingslande og emerging markets.  IFU er derudover fund manager for flere andre investeringsfonde som for eksempel Klimainvesteringsfonden, IFU Investment Partners og den Arabiske Investeringsfond.

Vi yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer.

Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af egenkapital, lån og garantier til projekter med danske investorer eller interesser. Samtidig yder IFU rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne, typisk indtil de er økonomisk bæredygtige.

Rådgivningen leveres af vores investeringsrådgivere i København og vores otte regionale kontorer i Afrika, Asien og Latinamerika.

IFU og fonde administreret af IFU har investeret i næsten 1200 projekter og i mere end 100 lande. Resultaterne er generelt positive og har vist sig at være en god forretning for alle parter, både udviklingslandene, de danske virksomheder og IFU.

God forretning for udviklingslandene

De samlede investeringer er på 155 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med knap 17 mia. kr. Det har ført til etableringen af mere end 400.000 arbejdspladser i investeringslandene. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag blandt andet via skat for investeringslandene.

IFU bidrager også med at sætte fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der skal sikre de ansatte ordentlig vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

Positiv effekt for danske virksomheder

IFU har gennemført investeringerne med mere end 500 danske virksomheder. I lang de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og har bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har kunnet tilrettelægge en global produktion, der er mere effektiv. Det har ofte også ført til øget omsætning i Danmark og en bedre indtjening.

Overskud til IFU

IFU har løbende opnået en fornuftig forrentning af den investerede kapital og bruttoafkastet på aktieinvesteringer har i de senere år ligget et stykke over 10 procent. Overskuddet bruges til at dække IFU’s driftsomkostninger og til investeringer i nye selskaber.

IFU og de offentligt finansierede fonde IØ og AIF havde ultimo 2014 et samlet engagement på 4 mia. kr. Klimainvesteringsfonden og IFU Investment Partners er offentlig-private fonde med et samlet kapitaltilsagn på 1,8 mia. kr.

Kontaktperson
Rune Nørgaard

Rune Nørgaard

Communication Director
Tel.: +45 33 63 75 60
Mob.: +45 22 68 75 60
rno@ifu.dk