Reduktion af spildevand i Brasilien

Den danske virksomhed AVK har som en af verdens førende producenter af blandt andet ventiler, brandhaner og tilbehør til vandforsyningsanlæg etableret et nyt produktionsanlæg i Brasilien.

I flere år har AVK konkurreret på det brasilianske marked, og virksomheden har opnået en fornuftig markedsandel. Konkurrence fra de lokale aktører har dog været hård, og AVK er blevet udfordret på grund af tekniske bestemmelser, importafgifter, krav om lokal arbejdskraft mm. Ved at starte en produktion op i Brasilien har man elimineret disse ulemper, og gjort AVK’s vilkår på markedet mere i overensstemmelse med de lokale konkurrenters.

Nøglen til succes i Brasilien

Det nye 2000 m² store produktionsanlæg, som er beliggende i Indaiatuba, en industriel by tæt på São Paulo, har gjort det muligt for AVK at producere et femcifret antal enheder om året. De samlede investeringer forventes at være tæt på 30 mio. kr. og skal bruges til finansiering af produktionslinjer og som driftskapital.

- Vi er overbeviste om, at den store kapacitet, som AVK er i besiddelse af, i forhold til fremstillingen af højkvalitetsventiler kombineret med vores lokale teams omfattende ekspertise vil være nøglen til succes for virksomheden i Brasilien, siger Estevan Fernandes Lopes, salgs- og marketingchef i AVK Brasilien.

Et voksende marked for rent vand i byerne

Den konstante tilvækst af folk i de brasilianske byer skaber en stigende efterspørgsel efter drikkevand og rensning af spildevand. Samtidig er de nuværende distributionssystemer gamle og ineffektive, hvilket resulterer i store vandtab. Da en stor del af omkostningerne ved vandforsyningen er relateret til prisen på energi, der anvendes til produktion og pumpning af vand, forventes det, at Brasilien bliver nødt til at forhøje den årlige kapacitet med omkring 6000MW for at imødekomme efterspørgslen. Ved at reducere mængden af vandspild kan man desuden opnå et lavere udslip af drivhusgasser.

I 2014 oplevede man i São Paulo-regionen alvorlig tørke og vandmangel, der både gik ud over private husholdninger og produktionen af elektricitet, der i høj grad er baseret på vandkraft. Dette har gjort arbejdet med at reducere vandtab endnu vigtigere, og AVK deltager derfor i et dansk initiativ for at bistå myndighederne i at finde og gennemføre øjeblikkelige og langsigtede løsninger på dette problem.

KIF har bidraget med risikovillig kapital

Klimainvesteringsfonden har bidraget med risikovillig kapital i form af egenkapital til etablering og drift af AVK’s produktionsanlæg i Brasilien.

- Projektet er økonomisk bæredygtig og vil bidrage til at nedbringe både vandspild og drivhusgasser. Projektet passer dermed perfekt ind i det formål, som Klimainvesteringsfonden er sat i verden for at opnå, siger Niels Evendt, Investment Director i IFU.

Kontaktperson