Rambøll vokser i Indien

Rambøll har i flere år været etableret på det indiske marked. Det har øget væksten og sikret adgang til et stort udbud af indiske ingeniører. Dermed har virksomheden også forbedret sin globale konkurrenceevne.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll har siden 1998 været etableret i Indien. Det har både givet Rambøll adgang til det indiske marked og et stort udbud af ingeniører.

- Etableringen i Indien har styrket vores globale konkurrenceevne og har samtidig medvirket til, at vi har fået et særdeles godt fodfæste på et stort marked i vækst, siger Søren Holm Johansen, Executive Director i Rambøll.

Løbende udvidelse af aktiviteterne

Oprindeligt indgik Rambøll i samarbejde med et indisk selskab, der primært løste ingeniøropgaver omkring infrastruktur. I dag er Rambøll også engageret i for eksempel telekommunikation, olie og gas samt bygge og anlæg.

Væksten i Indien har i de seneste ti år været høj, og investeringerne i blandt andet infrastruktur er steget markant. Telekommunikationsområdet er ligeledes vokset eksplosivt, og her har Rambøll bidraget med udvikling og design af mobilmaster, der er produceret og opstillet af lokale samarbejdspartnere.

Rambøll forventer en fortsat vækst i omsætningen i Indien i de kommende år.

Etableringen i Indien har styrket vores globale konkurrenceevne og har samtidig medvirket til, at vi har fået et særdeles godt fodfæste på et stort marked i vækst.
Søren Holm Johansen, Executive Director i Rambøll.

Billige ingeniører styrker konkurrenceevnen

Adgangen til tusindvis af ingeniører og lavere omkostninger i Indien har også bidraget til at styrke Rambøll globalt og gjort det muligt for virksomheden at vokse.

- Udbuddet af ingeniører i Danmark er begrænset, og lønnen er høj. Hvis vi skal klare os i den globale konkurrence og på et prisfølsomt indiske marked, er det nødvendigt, at vi også kan rekruttere ingeniører i udlandet, siger Søren Holm Johansen.

IFU har bidraget i flere omgange     

IFU var oprindeligt med ved Rambølls første investering i Indien og har siden deltaget finansielt i flere opkøb og sammenlægninger. IFU deltager ligeledes i bestyrelsen i Rambølls indiske selskab.

- IFU’s viden og indsigt i indiske forretningsvilkår har helt sikkert medvirket til vores succes i Indien, siger Søren Holm Johansen.

Dansk partner
Periode
Land og region
IFU's aktiedeltagelse -
IFU's lån -
Forventet samlet investering -
Direkte lokal beskæftigelse
Kontaktperson
Deepa Hingorani

Deepa Hingorani

Vice President, South Asia
Tel.: +65 906 675 91
dhi@ifu.dk

Flere cases