Økologisk honning i Nicaragua

Den danske virksomhed Ingemann Food A/S har etableret honningproduktion i Nicaragua, hvor millioner af bier leverer varen.

Ingemann Food er en familiejet virksomhed, der producerer økologisk honning i Nicaragua. Produktionen startede i 2008, og i dag beskæftiger virksomheden, der ligger lidt uden for hovedstaden Managua, knap 50 ansatte.

Ingemann har opsat ca. 5000 bistader, hvor millioner af bier henter den nektar, der ender som honning. Med produktionen fra egne stader i kombination med omfattende opkøb fra biavlere i hele landet forventer Ingemann i sæsonen 2013/14 at eksportere ca. 500 tons økologisk honning.

Nicaragua har med et rigtig godt klima og en stor variation af blomster gode forudsætninger for at blive en stor eksportør af økologisk honning. Hvis det kan lykkes, vil det få stor betydning både for vores forretning og de lokale biavleres livskvalitet.
Niels Møller, direktør i Ingemann Food.

Det meste af den økologiske honning eksporteres til EU og USA, hvor efterspørgslen er stor. Ingemann trækker her på viden fra den danske partner, der har mange års erfaring med salg og markedsføring på det globale marked.

Uddannelse og salg af udstyr

Ingemanns målsætning er udover at være en profitabel forretning at bidrage til at udvikle honningsektoren i Nicaragua, der har et stort og uudnyttet potentiale. Som en del af firmaets CSR-program hjælper virksomheden de lokale biavlere med at øge deres indtjening og dermed muligheden for at forbedre deres livskvalitet.

Ingemanns bidrag er blandt andet baseret på at tilbyde de lokale biavlere uddannelse og at sælge dem udstyr, der kan forbedre effektiviteten i deres produktion. Som led i at forbedre producenternes effektivitet driver Ingemann et omfattende avlsprogram for dronninger.

- Nicaragua har med et rigtig godt klima og en stor variation af blomster gode forudsætninger for at blive en stor eksportør af økologisk honning. Hvis det kan lykkes, vil det få stor betydning både for vores forretning og de lokale biavleres livskvalitet, siger Niels Møller, direktør i Ingemann Food.

IFU har ydet lån

Danida har bidraget finansielt til et pilotprojekt og et feasibillity studie, der resulterede i etableringen af det dansk-nicaraguanske joint venture. IFU har efterfølgende på kommercielle vilkår ydet et lån på godt 6 mio. kr. til virksomheden.

- Lånet fra IFU var en væsentlig årsag til at vi komme fra teori til praksis og få sat gang i produktionen, siger Niels Møller.
Dansk partner
Periode
Land og region
IFU's aktiedeltagelse -
IFU's lån -
Forventet samlet investering -
Direkte lokal beskæftigelse
Kontaktperson