Moderne svineproduktion i Ukraine

Det danskejede selskab Danosha, der årligt producerer knap 300.000 slagtesvin og dyrker over 12.000 hektar jord, er den andenstørste svineproducent i Ukraine.

Danosha købte i 2004 en nedlagt svinefarm i Ukraine. I dag driver Danosha tolv moderne svinefarme og en kvægfarm på otte lokationer i det vestlige Ukraine og er i gang med yderligere udvidelser af produktionen. En del af det udstyr, der anvendes ved byggeriet af nye farme, fremstilles på Danoshas eget værksted og betonstøberi.

Den samlede årlige produktion er på næsten 300.000 slagtesvin, og virksomheden beskæftiger knap 700 lokalt ansatte. Udover svineproduktion og en mindre mælkeproduktion dyrker Danosha mere end 12.000 hektar jord, hvor afgrøderne primært anvendes til dyrefoder.

- Vores investering i Ukraine har været en succes. Vi har nu en meget effektiv produktion, stigende omsætning og en ganske fornuftig indtjening, siger Tom Axelgaard, formand for Danoshas bestyrelse.

Bæredygtig produktion

Danosha, der er en del af Axzon-gruppen, har fra starten haft fokus på, at produktionen af slagtesvin skulle være bæredygtig. Svinefarmene er indrettet med moderne udstyr og lever op til danske standarder for miljø og dyrevelfærd. Gylle opbevares i forseglede laguner, indtil den anvendes som gødning på markerne. For at reducere generne ved transport med tunge køretøjer gennem landsbyerne ledes gyllen oftest ud til markerne i lange lukkede rørledninger.

En del af gyllen benyttes i et biogasanlæg, der producerer el og varme til farmene og en foderfabrik. Restproduktet fra biogasproduktionen lugter mindre og anvendes ligeledes som gødning på de dyrkede arealer.

- Vores investering i Ukraine har været en succes. Vi har nu en meget effektiv produktion, stigende omsætning og en ganske fornuftig indtjening, fortæller Tom Axelgaard, formand for Danoshas bestyrelse.

Flere farme på vej

Danoshas foreløbige målsætning er at øge produktionen til knap 600.000 slagtesvin. Det kræver etablering af yderligere seks til otte svinefarme, hvor de første to ventes færdig i 2016 og de øvrige i perioden 2016-19. Derudover vil der blive indgået aftaler om forpagtning af yderligere landbrugsjord. Danosha har ligeledes planer om at bygge biogasanlæg ved flere af farmene, og det næste biogasanlæg forventes påbegyndt i 2015-16. Endelig planlægger Danosha at bygge eget slagteri i løbet af 2016-17.

IFU har investeret i Danosha flere gange

Investeringsfonden for Østlande, der nu er under afvikling, investerede for første gang i Danosha i 2006. I 2012 bidrog IFU med 30 mio. kr. i form af lån og aktiekapital.

- IØ og IFU er vigtige partnere, og deres investeringer har bidraget væsentligt til vores ekspansion, siger Tom Axelgaard.
Dansk partner
Periode
Land og region
IFU's aktiedeltagelse -
IFU's lån -
Forventet samlet investering -
Direkte lokal beskæftigelse
Kontaktperson
Max Kruse

Max Kruse

Vice President, Agribusiness
Tel.: +45 33 63 75 43
Mob.: +45 22 68 75 43
mk@ifu.dk