Frisk dansk fisk i Ghana

Royal Danish Fish Group A/S har med etableringen af en fiskefarm på Volta søen i Ghana øget den lokale beskæftigelse og sikret en stabil forsyning af friske fisk til det lokale marked, som nu igen er blomstret op. Investeringen har været så stor en succes, at fiskefarmen nu udvides.

Voltasøen i Ghana er en af de største kunstige søer i verden. Den blev opstemmet i midten af 1960’erne og skabte i flere årtier basis for et stort fiskeri. Men på grund af blandt andet overfiskning mistede den sin betydning for fiskeriet i Ghana. I dag importerer Ghana omkring 800.000 tons fisk om året.

Den danske virksomhed Royal Danish Seafood Group har nu i samarbejde med en lokal partner igen sat gang i fiskeriet på Voltasøen. Det sker via fiskefarmen West African Fish, der opdrætter og producerer den lokalt anerkendte spisefisk Tilapia. Produktionen sker både via et akvakulturanlæg og via store bure placeret i selve Voltasøen.

- Det er en stor opgave at stable sådan et projekt på benene i Afrika. Vi er startet fuldstændig fra grunden og har selv etableret både fiskefarm og hele infrastrukturen inklusive veje, boliger og elektricitet, siger Mogens Mathiasen, der er administrerende direktør i Royal Danish Seafood. 

Det er gået langt bedre end forventet, og efterspørgslen er så stor, at vi nu udvider produktionen yderligere. 
Mogens Mathiasen, administrerende direktør i Royal Danish Seafood.

Store lokale effekter

Den opdrættede fisk sælges primært via det lokale marked, der nu igen er blomstret op som følge af fiskefarmen. En stor del af produktionen købes af distributører, der sælger den videre til resten af landet. Dermed har fiskefarmen udover at skabe omkring 35 direkte arbejdspladser også bidraget til at sætte gang i den lokale økonomi og reduceret behovet for import af fisk.  

Fiskefarmen producerede i 2011 cirka 2000 tons Tilapia, men da det langt fraer tilstrækkeligt til at imødekomme efterspørgslen, forventes det at produktionen i 2012 udvides til 4000 tons.

- Det er gået langt bedre end forventet og efterspørgslen er så stor, at vi nu udvider produktionen yderligere, siger Mogens Mathiasen. 

IFU har oprindeligt bidraget med en garanti i forbindelse med etableringen og har ydet et lån til udvidelsen. 

Fokus på miljøet

Royal Danish Seafood har stor erfaring fra produktion af blandt andet ål i Danmark, hvor der er fokus på at minimere forureningen. Det sker blandt andet via akvakulturanlæg, der er baseret på separate recirkulerende anlæg med et dagligt vandskifte på under 2 procent. Det er i princippet en tilsvarende teknologi, der bliver anvendt på fiskefarmen i Ghana.

Produktionen via net, der er placeret direkte i Voltasøen, reducere også miljøbelastningen i forhold til den traditionelle metode med landbaseret anlæg. Dertil kommer, at der anvendes et højteknologisk foder, der ligeledes minimerer forureningen.

Dansk partner
Periode
Land og region
IFU's aktiedeltagelse -
IFU's lån -
Forventet samlet investering -
Direkte lokal beskæftigelse
Kontaktperson
Henrik Henriksen

Henrik Henriksen

Regional Director, West Africa
Tel.: +45 33 63 75 79
Mob.: +45 21 73 36 93
hhe@ifu.dk