Fører an i Perus landbrugseksport

Danper er et dansk-peruviansk joint venture, der i løbet af godt 25 år har udviklet sig til at blive en af Perus største eksportører af frugt og grønt.

Danper, der producerer asparges, artiskokker, peberfrugter samt druer og avocado til eksport, er et joint venture mellem danske og peruvianske aktionærer. Siden selskabet blev etableret i 1991, har virksomheden løbende ekspanderet sin forretning og er i dag blandt de tre største landbrugsvirksomheder i Peru.

Det første produktionssted var nær Trujillo, der ligger ca.550 km nord for Lima i et af de mindre udviklede landdistrikter i det nordlige Peru. Produktionen er baseret dels på egenproduktion og dels på leverancer af grøntsager fra ca. 240 lokale landmænd. Afgrøderne produceres på mere end 5.000 hektar jord – hvoraf det meste er tidligere ørken. Produkterne eksporteres både friske, frosne og som konserves.

Virksomheden startede med cirka 80 ansatte, men beskæftiger i dag knap 8.000 mennesker.  Hovedparten af produktionen eksporteres og bidrager dermed også til valutaindtjening til Peru.

- Det var en svær begyndelse, men efterhånden har vi fået rigtig godt styr på det, og vi har nu en rigtig velfungerende virksomhed, der løbende udvides, siger Arne Berg, bestyrelsesformand i Danper.

Nye afgrøder kommer til

Danper har i de senere år udvidet produktionen både i det sydlige og nordlige Peru. I 2011 påbegyndtes kultiveringen af yderligere knap 200 hektar, hvor der dyrkes druer og avocado i Chepén området ca. 200 km nord for Trujillo. Derudover blev der i 2012 etableret et nyt projekt med henblik på produktion af druer, blåbær og asparges i et 1000 hektar ørkenområde ved Olmos ca. 400 kilometer nord for Trujillo.

Udfordringerne er som tidligere etablering af infrastruktur og vandingsanlæg. I dette tilfælde har myndighederne etableret flere kilometer lange vandingskanaler og tunneler, der kan transportere flod- og smeltevandet fra østsiden af Andesbjergene ud til markerne.

Fokus på CSR

Danper har høj fokus på CSR. Virksomheden uddanner løbende sine medarbejdere, arbejder strategisk med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og bidrager samtidig til udviklingen af lokalsamfundene med vand og elektricitet samt sundhedsprogrammer. Danper vandt i 2011 IFU’s CSR pris og har i de senere år vundet diverse priser både nationalt og internationalt for god og ansvarlig virksomhedsledelse. Virksomheden er desuden i Peru udråbt som et eksempel på god virksomhedsledelse.

IFU har bidraget med risikovillig kapital

IFU investerede første gang i Danper i 1991. Siden har IFU bidraget med aktiekapital og lån til flere af udvidelserne. IFU har derudover formidlet aktiekapital via IFU Investment Partners, der er finansieret af pensionskaserne PKA og PBU. 

- IFU er en vigtig partner, der både har bidraget med viden og risikovillig kapital, siger Arne Berg.
Dansk partner AHB Holding
Periode 2011
Land og region Peru
IFU's aktiedeltagelse 65,4 mio. kr.
IFU's lån -
Forventet samlet investering 267,1 mio. kr.
Direkte lokal beskæftigelse 122
Kontaktperson